Pšenica ozimná

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky
Regulátory rastu
Moridlá

Fix-It 0,1-0,15%

vošky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

Markate 50 0,1 l/ha

vošky

Mospilan Mizu 120 SL 0,35 l/ha

voška ovsená, voška čremchová

Impulse Gold 0,75-1,0 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha, Tubosan 0,8 l/ha

múčnatka, steblolam, hrdza, septoriózy, helmintosporióza

Sumistrobin 0,8-1,0 l/ha

múčnatka trávová, septoriózy, hrdze

Mandarin Gold 0,8 - 1,0 l/ha 0,8-1,0 l/ha

múčnatka trávová, steblolam, helmintosporióza pšenice, septorióza plevová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, fuzariózy

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Soleil 1,2 l/ha

septoriózy, hrdze, múčnatka, fuzariózy klasov

Pendistar
40 SC

3,3-4 l/ha

metlička, jednoročné dvojklíčno-
listové buriny

Grizly 20 g, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha, Zumba 0,1 l/ha, Certo 0,2kg/ha,
Darby - 1 l/ha

dvojklíčnolistové buriny

Gallup Super 360
4 l/ha
Barclay Gallup Hi Aktiv 2,9 l/ha

dvojklíčnolistové buriny

Prodigy 130-275 g/ha

metlička, jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

Reskator 1 l/ha

dvojklíčnolistové a trávovité buriny

Tridus 0,4 l/ha

skrátenie stebla, obmedzenie poliehania

Difend Extra 2,0 l/t

pleseň snežná, fuzariózy, mazľavá sneť zakrpatená a pšeničná

Apyros 133- 266 g/ha

metlička, trávovité buriny, pýr