Soleil®

Ideálne riešenie fuzarióz

Systémový fungicíd vo formulácii emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín proti listovým chorobám a fuzariózam klasov.

  • Efektívna ochrana listov a klasov obilnín
  • Záruka dlhodobého účinku
  • Ideálne riešenie klasových fuzarióz

Účinná látka: bromuconazole 167 g/l, tebuconazole 107g/l

Balenie: 5 l HDPE (PET) kanister

Pôsobenie prípravku

Soleil je dvojzložkový systémovo pôsobiaci fungicíd s výbornou účinnosťou proti hubovým chorobám pšenice, ale najmä proti fuzariózam klasov. Obsahuje dve účinné látky zo skupiny triazolov: bromuconazole, tebuconazole. Obidve účinné látky brzdia syntézu ergosterolu v bunkových membránach. Sú absorbované vegetatívnymi rastlinnými orgánmi a transpiračným prúdom sú rozvádzané do celej rastliny. Bromuconazole pôsobí na široké spektrum hubových patogénov a má dlhodobý účinok. Tebuconazole okrem toho patrí medzi ochranné látky s mimoriadnou účinnosťou proti fuzariózam klasov. Kombinácia oboch vysoko účinných triazolov poskytuje vysokú ochranu proti klasovým chorobám pšenice.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná * septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka travová * 1,2 l/ha 200–400 l vody/ha * 42 * BBCH 33–65
pšenica ozimná fuzariózy klasov 1,2 l/ha 200–400 l vody/ha 42 BBCH 65–69

* pripravovaná registrácia alebo registrácia proti vybraným patogénom v ČR

Poznámky k aplikácii

Maximálny počet aplikácii v plodine: 1×

Odporúčaná dávka vody na 1 ha: 200–400 l

Termín aplikácie: proti fuzariózam klasov je najlepšie postrekovať v období začiatku kvitnutia pšenice (BBCH 63–69). Proti ďalším významným chorobám pšenice ako sú septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávová a iné listové choroby je vhodné prípravok použiť od štádia 3. kolienka (BBCH 33–65)

Spôsob aplikácie: pozemný postrek

Antrezistentná stratégia

Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok. Prípravok aplikujte preventívne, alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Vyvarujte sa oneskoreným aplikáciám na silnejšie rozvinuté infekcie. Neprekračujte stanovený maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 1x. Pri dodržaní zásad správnej poľnohospodárskej praxe a antirezistentnej stratégie je riziko vzniku rezistencie minimalizované.

Užitočné rady a tipy
  • SOLEIL je ideálnym prípravkom aj pre úsporné technológie fungicídnej ochrany obilnín, na jedno ošetrenie počas sezóny
  • Má vynikajúci stop efekt na hrdzu plevovú
  • Jedným ošetrením sa aplikuje až 330 gramov na hektár triazolových látok, účinných proti klasovým fuzariózam a dalším chorobám klasu.