Herbicídy

Prípravok
Účinná látka
Použitie
Apyros®
sulfosulfuron 750 g/kg
pšenica ozimná
Barclay Gallup® Hi-Aktiv
glyphosate 490 g/l
jačmeň, ovos, pšenica, pšenica tvrdá, orná pôda, strnisko, repka, jabloň, hruška, bôb, hrach, lúky a pasienky, železnice, lesníctvo, nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály
Bentagran®
bentazone 480 g/l
bôb, hrach, fazuľa, zemiak, ľan, narcis
Callam®
dicamba 600 g/kg
tritosulfuron 125 g/kg
kukurica
Campus®
dimethenamid - P   720 g/l
kukurica
Centurion® Plus
clethodim 120 g/l
repa cukrová, repka ozimná, zemiaky, mrkva, cibuľa, kapusta hlávková, jahody, sója, hrach, slnečnica
Certo®
tritosulfuron 250g/kg, dicamba 500g/kg
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, tritikale, ovos siaty, raž ozimná, kukurica
Colzamid®
napropamide 450 g/l
repka ozimná, paprika, rajčiak, tabak
Darby®
2,4-D 600 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos, proso, jačmeň jarný,  ovos, tritikale, kukurica, trávy
Galiclom®
clomazone 360 g/l
repka ozimná, zemiak, bôb, mrkva, hrach
Gallup® Super 360
glyphosate 360 g/l
obilniny, ľan, repka jarná, repka ozimná orná pôda, strnisko,horčica, bôb, hrach, lúky a pasienky, železnice, lesné kultúry, nádrže, vodné toky, zavlažovacie kanály, ovocné dreviny, olejniny, strukoviny, repa cukrová, zelenina
Grizly®
tribenuron 723 g/kg
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale
Grodyl® Ultra
amidosulfuron 100 g/l
iodosulfuron 25 g/l
mefenpyr (safener) 250 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, pšenica jarná, jačmeň jarný raž, tritikale
Hector® 53,6 WG
nicosulfuron 429 g/kg
rimsulfuron 107 g/kg
kukurica
Koban® Top
pethoxamid 300 g/l
terbuthylazine 187,5 g/l
kukurica
Logano®
mesotrione 100  g/l
kukurica
Nisshin® 4 SC
nicosulfuron 40 g/l
kukurica
Parsan® 500 SC
metazachlor 500 g/l
repka ozimná, repka jarná, horčica
Passat®
Imazamox  40 g/l
slnečnica (technológia Clearfield®), sója
Pendistar 40 SC
pendimethalin 400 g/l
kukurica, sója, jahoda, slnečnica, vinič, hrach, zeler, rajčiak, cibuľa, cesnak, cibuľa, pór, tabak, kapustová zelenina, trávy, lupína biela, lupína žltá, pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, jadroviny kôstkoviny, fazuľa, mrkva, petržlen 
Prodigy
pyroxsulam 68,3 g/kg, 
florasulam 22,8 g/kg
pšenica ozimná, raž, tritikale
Reskator®
penoxsulam 15 g/l, florasulam 3,75 g/l, diflufenican 100 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž
Zumba®
florasulam 50 g/l
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos