Galiclom®

Ten správny herbicíd po sejbe repky

Prípravok Galiclom je preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej. zemiakoch, bôbe, mrkve a hrachu.

  • Najúčinnejší herbicíd na lipkavec
  • Optimálna doba biologickej aktivity
  • Vhodný partner pre ďalšie preemergentné herbicídy

Účinná látka: clomazone 360 g/l

Balenie: 1 l HDPE/PA fľaša

Pôsobenie prípravku

Účinná látka clomazone patrí do skupiny isoxazolidinone a do rastlín preniká koreňmi, pri citlivých druhoch inhibuje biosyntézu prekurzorov chlorofylu a karotenoidov. Listy citlivých rastlín alebo klíčiace rastliny ošetrené prípravkom sú vybielené.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, mrlík biely.

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová.

Odolné buriny: rumančekovité, peniažtek roľný, fialky, veroniky, láskavec ohnutý.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
repka ozimná lipkavec 0,33 l AT
zemiak, bôb, mrkva, hrach lipkavec 0,25 l AT Preemergentne, maximálne 1 x

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Repka ozimná:

Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín a burín. Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Zemiak:

Aplikujte na plochách s jemne skyprenou pôdou bez hrúd. Optimálny termín aplikácie je po „slepej preorávke“, zemiaky však nesmú mať vegetačný vrchol nad povrchom pôdy (spravidla cca. 7 dní pred vzídením). Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Bôb, mrkva, hrach:

Aplikujte na jemne skyprenú pôdu bez hrúd, s vlhkým a  zarovnaným sejbovým lôžkom. Sypké a hrudkovité osevné plochy je pred aplikáciou potrebné spevniť valcovaním alebo inou kultiváciou. Pre zaistenie primeranej bezpečnosti plodiny musí byť semeno prekryté vrstvou pôdy s hrúbkou aspoň 20 mm. V prípade priameho výsevu bez orby musia byť pred aplikáciou riadky prekryté bránením v priečnom smere. Aplikujte najneskôr do 3 dní po sejbe, pred vzídením plodín a burín. Dbajte na to, aby nedochádzalo k vychyľovaniu či kmitaniu postrekovacieho ramena, zaistite rovnomerné pokrytie plochy postrekom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty.

Pri určitých poveternostných podmienkach môže dôjsť k dočasnej zmene farby listov plodín (zosvetlenia, zožltnutia alebo vybielenia okrajových častí), ktorá sa výraznejšie prejaví po silnejších dažďových zrážkach krátko po aplikácii. Tieto prechodné príznaky sa rastom plodiny rýchlo strácajú a nemajú žiaden nepriaznivý účinok na úrodu. Prípravok Galiclom môže byť použitý pri všetkých odrodách repky ozimnej, zemiakov, bôbu, mrkvy a hrachu pred vzídením plodiny a burín. Keďže bezpečnosť prípravku Galiclom voči dcérskym hľuzám zemiakov zatiaľ nebola testovaná, o vhodnosti použitia prípravku na ošetrenie sadbových zemiakov sa poraďte s výrobcom alebo s vaším distribútorom. Použitie prípravku na semenných porastoch odporúčame konzultovať so zmluvnými obchodnými zástupcami. Účinky na plodiny určené na spracovanie zatiaľ neboli stanovené. Použitie prípravku Galiclom na plodinách určených na spracovanie konzultujte so spracovateľom.

Vplyv na náhradné plodiny

Ak je potrebné repku ozimnú predčasne zaorať ako náhradné je možné vysiať plodiny uvedené v tabuľke. Pred výsevom je potrebná orba do hĺbky aspoň 25 cm.

Návod na použitie
Čas sejby/výsadby náhradnej plodiny Schválené náhradné plodiny Obmedzenia
repka ozimná ozimné obilniny Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 6 týždňov
jar hrach, bôb, zemiaky Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 6 týždňov
jar jarné obilniny, kukurica, cibuľa, mrkva, ľan, okrúhlica Od ošetrenia poškodenej plodiny musí uplynúť aspoň 6 týždňov
Užitočné rady a tipy
  • Pri pestovaní repky možno použiť kombináciu COLZAMID + GALICLOM, ktorá je balíčku COLZAMID + GALICLOM PACK, na kontrolu najdôležitejších burín v 10 ha repky
  • Kombinované balíčky na 10 ha: Banket + GALICLOM PACK a Banket + GALICLOM + BACKROW PACK účinne ochrania porasty repky proti širokému spektru burín vrátane lipkavca