Jačmeň ozimný

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky
Regulátory rastu
Moridlá

Fix-It 0,1-0,15%

vošky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

Impulse Gold 1 l/ha, Mandarin Gold 0,6 - 0,8 l/ha, Phabia 300 EC 0,65 l/ha

múčnatka trávová, steblolam, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, fuzariózy

Pendistar 40 SC
3,3-4 l/ha

metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Gallup Super 360
4 l/ha
Barclay Gallup Hi Aktiv
2,9 l/ha

predzberová aplikácia

Grizly 20 g/ha, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha,
Certo 0,15 kg/ha, Zumba 0,1 l/ha, Darby 1 l/ha

dvojklíčnolistové buriny

Impulse Gold 1,0 l/ha

fuzariózy klasov

Reskator 1 l/ha

dvojklíčnolistové a trávovité buriny

Tridus
0,4 - 0,6 l/ha

skrátenie stebla, obmedzenie poliehania

Difend Extra 2,0 l/t

pleseň snežná, fuzariózy