Phabia® 300 EC

Bravúrny výkon na poli obilnín a repky

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín, repky ozimnej a repky jarnej proti hubovým chorobám.

  • Vysoko rentabilné ošetrenie proti hubovým chorobám
  • Mimoriadne široké spektrum účinku
  • Znamenitý preventívny aj kuratívny efekt

Účinná látka: prothioconazole 300 g/l

Balenie: 5 l coex HDPE/PA

Pôsobenie prípravku

Prípravok PHABIA 300 EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Pokyny pre aplikáciu

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Pšenica ozimná a jarná: Pri pestovaní pšenice ozimnej a pšenice jarnej, v ošetrení proti hrdziam, septorióze, helmintosporióze pšenice, prípravok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Jačmeň ozimný a jarný: Pri pestovaní jačmeňa zimného a jačmeňa jarného, v ošetrení proti hrdziam, rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa, prípravok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Raž ozimná a jarná: Pri pestovaní raže zimnej a raže jarnej, v ošetrení proti rynchospóriovej škvrnitosti, hrdziam, prípravok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Tritikale: Pri pestovaní tritikale, v ošetrení proti rynchospóriovej škvrnitosti, hrdziam, septoriózam, prípravok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Repka ozimná a jarná: Pri pestovaní repky ozimnej a repky jarnej, v ošetrení proti bielej hnilobe, prípravok aplikujte preventívne alebo ihneď po zaznamenaní prvých príznakov chorôb od začiatku do konca fázy kvitnutia (BBCH 61-69).

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná, pšenica jarná hrdze, septoriózy, helmintosporióza pšenice 0,65 l 35
jačmeň ozimný, jačmeň jarný hrdze, rynchosporiová škvrnitosť jačmeňa 0,65 l 35
raž ozimná, raž jarná rynchosporiová škvrnitosť, hrdze 0,65 l 35
tritikale rynchosporiová škvrnitosť, hrdze, septoriózy 0,65 l 35
repka ozimná, repka jarná biela hniloba 0,6 l 56
Užitočné rady a tipy
  • Na ošetrenie obilnín a repky proti hubovým chorobám je možné využiť balíček na 30 hektárov, zložený z fungicídov TURBOSAN a PHABIA 300 EC
  • Dávka 0,4 l/ha je postačujúca na riešenie steblolamu a chorôb päty stebla
  • Tank-mix kombinácia 0,33 l/ha PHABIA 300 EC + 0,5 l/ha MANDARIN zabezpečí ochranu proti všetkým významným chorobám jarného jačmeňa aj pšenice vrátane fuzarióz
  • Proti fuzariózam klasov pšenice ozimnej je v zahraničí (v inom členskom štáte EU) registrovaná účinná látka prothioconazole v dávke 0,67 l/ha PHABIA 300 EC
  • Kombinácia účinných látok prothioconazole a tebuconazole sa používa aj pri ochrane slnečnice proti bielej hnilobe