O nás

Spoločnosť Sumi Agro Czech, ktorá už pätnásť rokov pôsobí pod týmto názvom na českom a slovenskom agrochemickom trhu, a ešte predtým od začiatku deväťdesiatych rokov ako agrochemická divízia japonského koncernu Sumitomo Corporation, získava svojich zákazníkov predovšetkým vysokou úrovňou služieb. Tá je popri špičkovej kvalite, zaručenej spoľahlivosti a sústavných inováciách kľúčovým princípom, ktorým Sumi Agro riadi všetky svoje kroky.

Štyristo rokov nemenné hodnoty

Znie to trochu ako rozprávka. Korene dnes jednej z najväčších japonských obchodných spoločností Sumitomo Corporation, pod ktorú spadá európska agrochemická divízia Sumi Agro Europe vrátane svojej slovenskej pobočky Sumi Agro Czech, siahajú totiž hlboko do polovice sedemnásteho storočia. Vtedy si budhistický mních Masatomo Sumitomo po odchode z kláštora otvoril v Kjóte obchod s liekmi a knihami. Vzdelaný Masatomo, ktorý strávil väčšinu svojho života v kláštore, spísal mnoho filozofických pojednaní. Pre rodinu a pokračovateľa v obchode zhrnul svoju životnú a podnikateľskú filozofiu do spisu nazvaného „Monjuin Shiigaki“. Princípami tohto kódexu sa spoločnosť riadi dodnes, už viac ako štyristo rokov. Jeho základnou myšlienkou je, že v živote aj podnikaní majú mať ľudia vždy na pamäti „poctivosť, láskavosť a čistotu“. Kódex vyzdvihuje tiež skromnosť a uvážlivosť nad honbou za ziskom a presvedčenie, že záujmy jednotlivca sú totožné so záujmami spoločnosti a obrátene. Masatomo tak okrem iného nabáda k prispievaniu prosperujúcich firiem na dobro spoločnosti.

Japonské dedičstvo

Spoločnosť Sumitomo Corporation začala svoju činnosť v roku 1919 v Osake ako obchodník s nehnuteľnosťami. Neskôr rozšírila svoje aktivity na stavebníctvo a inžinierske práce a po druhej svetovej vojne sa vzhľadom ku snahe japonských výrobcov otvoriť sa svetu definitívne zamerala na zahraničný obchod. V roku 1949 vstúpila na burzy v Tokiu, Osake a Nagoji a na začiatku päťdesiatych rokov začala cez Indiu a Spojené štáty postupne prenikať do celého sveta. V polovici sedemdesiatych rokov už počet zámorských pobočiek presahoval stovku. V duchu filozofie danej zakladateľom Masatomem Sumitomo sa korporácia rozvíjala a vypracovala sa na jednu z najväčších tradingových spoločností v Japonsku s pôsobnosťou po celom svete. Dnes zahŕňa 800 samostatných spoločností v 65 krajinách sveta a zamestnáva 70 tisíc ľudí.

Zázemie veľkej siete

Gigantický koncern Sumitomo Corporation, do ktorého siete patrí Sumi Agro Europe a Sumi Agro Czech, je vzhľadom k svojmu ročnému obratu jednou z troch najväčších japonských tradingových spoločností obchodujúcich naprieč rôznymi priemyslami – japončina tieto všestranné obchodné giganty označuje termínom „Sogo sosha“. Sumitomo Corporation je aktívna najmä v bankovníctve, poisťovníctve, spracovaní ocele, realitách, stavebníctve, automobilovom priemysle, energetike, komunikáciách, doprave a práve aj v oblasti chemického a agrochemického priemyslu.

Najvyššie nároky, najvyššie ciele

Pre blížiace sa sté výročie založenia si Sumitomo Corporation stanovila ambiciózny cieľ – stať sa vôbec najväčšou japonskou tradingová spoločností a najlepšie „Sogo sosha“. Obrovský záber obchodných aktivít bol organizačne usporiadaný do 5 divízií, pričom vo všetkých oblastiach spoločnosť presadzuje rovnakú kultúru podnikania a morálne hodnoty.

  • Korporátne divízie – administratívne riadenie spoločnosti;
  • Kovové výrobky;
  • Doprava a stavebné systémy;
  • Životné prostredie a infraštruktúra: média, siete, tovar a služby životného štýlu;
  • Nerastné suroviny, energia, chémia a elektronika, kam patrí aj Sumi Agro Europe.
Geograficky je spoločnosť usporiadaná do 4 regiónov: Východná Ázia; Ázia & Oceánia; Európa, Stredný Východ, Afrika & CIS a Amerika.

Význam nášho loga

Na českom a slovenskom agrochemickom trhu sa s produktmi spoločnosti Sumitomo Corporation stretávame už 25 rokov. V deväťdesiatych rokoch priamo pod názvom Sumitomo Corporation, od roku 2002 ako Sumi Agro Czech. Počínajúc týmto rokom sa Sumi Agro Czech prezentuje novým logom. To je teraz jednotné pre všetky európske pobočky Sumi Agro Europe, ktorá pôsobí okrem Českej republiky a Slovenska tiež vo Veľkej Británii, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajine, Rusku a Nemecku. Zjednotením loga vyjadruje Sumi Agro Europe nielen svojou pospolitosť a šírku pokrytia v Európe, ale tiež fakt, že jednotlivé európske pobočky majú podporu silnej nadnárodnej spoločnosti Sumi Agro s pôvodom v Japonsku.

Nové logo využíva typický japonský symbol – vychádzajúce slnko na štátnej vlajke – a tvarom kruhu symbolizuje súdržnosť a totožný prístup Sumi Agro vo všetkých krajinách. Veľký modrý kruh predstavuje celú korporáciu Sumi Agro, zatiaľ čo biely kruh zobrazuje jednotlivé zastúpenia v Európe. Farebnosť má tiež špecifický význam – biela je japonská národná farba a znamená čistotu a poctivosť, zatiaľ čo modrá je firemné farba spoločnosti Sumi Agro.

Známa japonská spoľahlivosť, kvalita a inovácie sú piliere, o ktoré sa opiera činnosť celej korporácie vrátane českej pobočky Sumi Agro Czech. Obchodní partneri v Českej republike a na Slovensku oceňujú vysoký japonský štandard servisu, ktorý sa odráža v každodennej prevádzke Sumi Agro Czech.

Vyhlásenie k otázke otroctva a obchodovania s ľuďmi za účtovné obdobie roka 2022

Vyhlásenie
k otázke otroctva
a obchodovania s ľuďmi