Repa cukrova

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky

Fix-It 0,1-0,15 %

vošky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5 %

zmáčadlo

BackRow 0,4 l/ha

zmáčadlo na zlepšenie účinnosti pôdnych herbicídov

Markate 50 0,1 l/ha

kvetárka repová, skočka repová

Omnaftic (pri sejbe) 7-10 kg/ha

živočíšni škodcovia

Mospilan 20 SP 0,25 kg/ha

rýhovec repový, psota repová

Centurion Plus 0,7 - 0,8 l/ha

jednoročné trávy

Centurion Plus 2,0 - 2,2 l/ha

pýr

Sumistrobin 1,0 l/ha, Jamoto 0,8 l/ha

cerkosporióza, múčnatka repová