Fix-It®

Majte vošky pod kontrolou

Postrekový pomocný prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) s fyzikálnym pôsobením na cielené škodlivé organizmy.

  • Bezpečné použitie bez ochrannej doby
  • Vhodný pre použitie vo všetkých plodinách
  • Fyzikálne pôsobenie prípravku na vošky

Aktívna zložka: poloxalén 815 g/l

Balenie: 1 l HDPE, PE, PET fľaša

Pôsobenie prípravku

FIX-IT je pomocný prípravok, jedinečný svojím spôsobom účinku. Aplikovaný roztok dôsledkom ultranízkeho statického povrchového napätia (gs < 24 Nm/m) viaže vodu len na potrebnú dobu k ošetreniu povrchu rastlín a pokrytiu škodcu. Aplikácia zasiahnutého škodcu znehybní, zablokuje príjem kyslíka a znemožní mu dýchanie. Imobilizácia a obmedzenie dýchacieho systému hmyzu je čisto fyzický efekt a neovplyvňuje jeho biochemické životné procesy.

Pre správnu funkčnosť pomocného prípravku je potrebné dôkladné pokrytie ošetrovanej plochy. Pomocný prípravok nemá preventívny účinok, pôsobí len na aplikačnou kvapalinou pokrytých škodcov.

Pokyny pre aplikáciu

Pomocný prípravok FIX-IT aplikujte na zistené kolónie vošiek v doporučenej koncentrácii. Množstvo vody stanovte pre dokonalé pokrytie ošetrovanej listovej plochy. Pre zachovanie koncentrácie 0,1 – 0,15% je dávka prípravku 100 - 150 ml na 100 l vody. Pomocný prípravok FIX-IT aplikujte do 24 hodín po zistení prvých kolónií škodcu. Môžete použiť opakovane formou postreku pri zachovaní intervalu 5-7 dní pre zabránenie prejavov fytotoxicity.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
všetky plodiny vošky 0,1-0,15 % AT
Užitočné rady a tipy
  • Využiť hlavne pri aplikácii, kde viete vošky priamo zasiahnúť