Kukurica

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky

Fix-It 0,1-0,15 %

vošky

BackRow 0,2 l/ha

adjuvant na zlepšenie účinnosti pôdnych herbicídov

TM: Nisshin 4 SC 1 - 1,5 l/ha
+ Spartan 0,1%
+ Certo 0,2 kg/ha
alebo Callam 0,3 - 0,4 kg/ha

dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, pýr plazivý

Mimic 0,75 l/ha

vijačka kukuričná

Koban TOP 4 l/ha
Pendistar 40 SC
3,3 - 4 l/ha

dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy

Certo 0,2 kg/ha
alebo Callam 0,3 - 0,4 kg/ha
alebo+ Spartan 0,1%

dvojklíčnolistové buriny

Gallup Super 360 4 l/ha
Barclay Gallup Hi Aktiv
2,9 l/ha

aplikácie pred sejbou pýr plazivý, jedno- a dvojklíčnolistové buriny

Nisshin 4 SC 1–1,5 l/ha
+ Spartan 0,1%

pýr plazivý, jednoročné trávy

Logano 1,5 l/ha

jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ježatka

Darby - 1,1 l/ha

dvojklíčnolistové buriny, durman, voškovník a trváce buriny

Hector 53,6 WG 70 - 90 g/ha

dvojklíčnolistové buriny, ježatka dvojklíčnolistové buriny, pýrburiny, ježatka

pri sejbe Omnaftic 12 - 15 kg/ha

kukuričiar koreňový, drôtovce