Omnaftic®

Skončila párty pre kukuričiara

Je granulovaný insekticídny prípravok (GR) pre pôdnu aplikáciu, určený na ochranu kukurice a kukurice cukrovej proti kukuričiarovi koreňovému a larvám kováčikov t. j. drôtovcom.

  • Dlhotrvajúca ochrana proti pôdnym škodcom
  • Jedinečná prevencia proti výskytu kukuričiara koreňového a drôtovcom v kukurici
  • Vytvára plynnú ochrannú zónu a tým zamedzuje poškodeniu koreňov

Účinná látka: tefluthrin 15 g/kg

Balenie: 20 kg PAP vrece

Pôsobenie prípravku

OMNAFTIC je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Prípravok obsahuje ako účinnú látku syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy a má silný reziduálny účinok (repelentný) proti pôdnym škodcom.

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

OMNAFTIC zvyšuje spoľahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňového - obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy.

Na ochranu kukurice proti kukuričiarovi koreňovému aplikujte nižšiu dávku v prípade slabšieho výskytu škodcu, resp. vyššiu dávku v prípade silnejšieho výskytu škodcu.

Dávka prípravku proti kukuričiarovi koreňovému je 12 - 15 kg/ha (čo zodpovedá 90 – 112,5 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).

Dávka prípravku proti drôtovcom je 12 kg/ha (čo zodpovedá 90 g prípravku na 100 m radu pri medziriadkovej vzdialenosti 75 cm).

Dávkovač prípravku je potrebné pred použitím vykalibrovať a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky. Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Upozornenie:
Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku OMNAFTIC s inými prípravkami.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
kukurica, kukurica cukrová kukuričiar koreňový 12 - 15 kg AT
kukurica, kukurica cukrová drôtovce 12 kg AT
Menej významné použitie - návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
cibuľa drôtovce 10 kg AT
cibuľa chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT
cesnak chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT
repa cukrová chrúst obyčajný 7 – 10 kg AT
rajčiak chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT
šalát, podobná listová zelenina chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 7 – 10 kg AT
lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín, odrezky a vrúble chrúst obyčajný, pôdny škodcovia 15 – 20 kg AT pred výsadbou
Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia: 1x.

Cukrová repa, cibuľa, cesnak, šalát, listová zelenina, lesné škôlky, sadenice okrasných a lesných drevín,, odrezky a vrúble
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou so zapracovaním do pôdy.

Rajčiak
Prípravok aplikujte v suchej forme do radu súčasne so sejbou, alebo s výsadbou do maximálne rastovej fázy rajčiaka - BBCH 12.

Dávkovač prípravku je potrebné pred použitím vykalibrovať a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky.

Upozornenie:
Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku OMNAFTIC s inými prípravkami.

Vplyv na úrodu

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu plodiny, výsadba/vysievanie náhradnej plodiny je možné s odstupom minimálne 120 dní od ošetrenia.