Repka ozimná

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky

Fix-It 0,1-0,15 %

vošky

TM: Colzamid 1,5-2,5 l/ha + Galiclom 0,2 l/ha

dvojklíčnolistové buriny, lipkavec

Flexi 0,5–1 l/ha alebo B. Gallup Hi Aktiv 2–3 l/ha alebo Gallup Super 360 3–4 l/ha

predzberové ošetrenie

BackRow 0,2 l/ha

adjuvant na zlepšenie účinnosti pôdnych herbicídov

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

adjuvant na zlepšenie účinnosti pôdnych herbicídov

Colzamid 2,5 l/ha

Tubosan 1,0 l/ha, Bontoc 0,2-0,5 kg/ha

čerň repková, fómové černanie stoniek, biela hniloba

Parsan 500 SC 1,5-2 l/ha

dvojklíčnol. buriny

Intuity 0,8 l/ha, Phabia 300 EC 0,6 l/ha

biela hniloba

Parsan 500 SC 1,2-2 l
+ Galiclom 0,2–0,25 l/ha

dvojklíčnol. buriny, lipkavec

Mospilan Mizu 120 SL 0,35 l/ha

živočíšni škodcovia, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

Mospilan 20 SP 0,15 kg/ha

voška broskyňová, molička kapustová

Markate 50 0,15 l/ha

blyskáčik repkový, byľomor kelový, krytonos šešuľový

Mospilan 20 SP 0,12 kg/ha
Trebon OSR (iba v balíčkoch) 0,2 l/ha

krytonos repkový, krytonos štvorzubý

Markate 50 0,15 l/ha

skočky

Mospilan 20 SP 0,1kg/ha Sumi-Alpha 5 EW 0,15 l/ha, Trebon OSR (iba v balíčkoch) 0,2 l/ha

blyskáčik repkový

Mospilan 20 SP 0,15 kg/ha

byľomor kelový, krytonos šešuľový

Centurion Plus 0,7 - 0,8 l/ha

jednoročné trávy, výmrv obilnín (jesenná aplikácia),

Centurion Plus 2,0 - 2,2 l/ha

pýr (jarná aplikácia)