Colzamid®

Výnimočný pomocník v boji proti burinám.

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu určený na ničenie dvojklíčnolistových burín, jednoročných tráv vo výsevoch tabaku, v paprike, rajčiakoch a repke ozimnej.

  • Dlhodobý pôdny účinok
  • Spoľahlivá kontrola širokého spektra burín vrátane rumančekovitých
  • Vysoká selektivita voči kultúrnej plodine

Účinná látka: napropamide 450 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

COLZAMID je pôdny herbicíd, účinkuje systémovo cez koreňový systém vzchádzajúcich burín. Účinná látka napropamide, patrí do skupiny acetamidov, inhibuje delenie buniek (inhibuje veľmi dlhé reťazce mastných kyselín). Na vzídené buriny neúčinkuje. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vlhké počasie zlepšuje účinnosť prípravku.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: lipnica ročná, metlička obyčajná, žltnice, rumančeky, rumany, parumanček nevoňavý

Odolné buriny: veroniky, peniažtek roľný, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavky, fialka roľná, zemedym lekársky, láskavce, mrlíky, ambrózia palinolistá, trváce buriny

*len so zmáčadlom

Pokyny pre aplikáciu

Ošetrenie Dávka vody pre zálievku výsevov tabaku je 5 l/m2, postrek výsadieb papriky, rajčiaka je 600-700 l/ha a pre ošetrenie repky ozimnej 200-300 l/ha.

Počet ošetrení: 1× za sezónu

Pri aplikácii prípravku dbajte na rovnomerné rozdelenie postrekovej kvapaliny. Ošetrujte tak, aby ste zabránili prekrývaniu postrekových pásov a ďalším zdrojom miestneho predávkovania (zastavovanie postrekovača v činnosti, nedokonalá príprava postrekovej kvapaliny). Prípravok možno vo vyššie uvedených plodinách aplikovať kedykoľvek v priebehu 14 dní pred sejbou alebo výsadbou. Zapracovaním zabránite rozkladu účinnej látky, ku ktorému dochádza následkom svetla.

Paprika, rajčiak: Výsadba: aplikujte postrekom na pôdu s následným plytkým zapracovaním (2 – 3 cm) do pôdy najneskôr do štyroch hodín po aplikácii. Následne v priebehu 14 dní možno vysadiť priesady papriky alebo rajčiaka.

Tabak: Výsev: aplikujte zálievkou na pôdu pred výsevom. Ihneď po obschnutí povrchu pôdy alebo do 14 dní po zálievke sa môže vysiať tabak.

V repke ozimnej je možné ošetrovať nasledovným spôsobom:

  • predsejbovou aplikáciou prípravku COLZAMID so zapracovaním do hĺbky 2 – 3 cm, alebo
  • následnou aplikáciou prípravku GALICLOM po predsejbovej aplikácii prípravku COLZAMID zapracovaného do hĺbky 2-3 cm. Následne v priebehu 14 dní možno vysiať repku ozimnú.
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
tabak dvojklíčnolistové buriny 0,2-0,3 ml/m² AT výsev, zálievka
paprika dvojklíčnolistové buriny 3 l AT výsadba
rajčiak dvojklíčnolistové buriny 3-4 l AT výsadba
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a lipkavec 2,5 l AT
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny a lipkavec 2,5 l + (0,2-0,25 l) AT (NA): Galiclom, Command 36 CS
Užitočné rady a tipy
  • Pri pestovaní repky možno použiť kombináciu COLZAMID + GALICLOM, ktorá je balíčku COLZAMID + GALICLOM PACK, na kontrolu najdôležitejších burín v 10 ha repky
  • Ani pri oneskorenej sólo aplikácii COLZAMID (krátko po vzídení repky) sa neprejavuje žiadne poškodenie repky