Jačmeň jarný

Herbicídy
Fungicídy
Insekticídy
Pomocné látky
Regulátory rastu
Moridlá

Fix-It 0,1-0,15%

vošky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5%

zmáčadlo

Markate 50 0,1 l/ha

vošky

Flexi 1 l/ha

ochrana zrna

Mandarin Gold 0,6 - 0,8 l/ha,
Phabia 300 EC 0,65 l/ha, Sumistrobin 0,8-1,0 l/ha

múčnatka trávová, rynchospóriová škvrnitosť, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná

Cyflamid 50 EW 0,5 l/ha

múčnatka trávová

Impulse Gold 1,0 l/ha

fuzariózy klasov

Impulse Gold 1 l/ha

múčnatka, hrdza, hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, fuzariózy

Gallup Super 360 4 l/ha
Barclay Gallup Hi Aktiv 2,9 l/ha

predzberová aplikácia

Grizly 20 g/ha, Grodyl Ultra 0,12–0,15 l/ha,
Certo 0,15 kg/ha, Zumba 0,08 l/ha, Darby - 1 l/ha

dvojklíčnolistové buriny

Difend Extra 2,0 l/t

fuzariózy