Grizly®

Aby buriny z obilnín zmizli, na to je tu Grizly

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na postemergentnú aplikáciu na obilniny proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču.

  • Výborný účinok proti dvojklíčnolistovým burinám
  • Vysoká selektivita a spoľahlivosť za výhodnú cenu
  • Široké aplikačné okno – od 2. listu až do 3. kolienka obilniny

Účinná látka: tribenuron - methyl 723 g/kg

Balenie: 100 ml HDPE-COEX fľaša

Pôsobenie prípravku

GRIZLY je postrekový herbicíd určený na ničenie širokého spektra jednoročných dvojklíčnolistových burín a pichliača roľného. Je prijímaný listami a transportovaný do rastových vrcholov, kde brzdí delenie buniek a zabraňuje rastu a vývoju burín. Rýchlo sa rozkladá v pôde, čo obmedzuje jeho prijímanie cez korene. Prvé známky herbicídneho účinku sú viditeľné už po niekoľkých dňoch a buriny odumierajú po 2 až 4 týždňoch od aplikácie.

Najvyššia účinnosť je zaručená pri aplikácii prípravku na mladé buriny vo fáze intenzívneho rastu.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: rumančekovité buriny, ruman roľný, hviezdica prostredná, konopnica, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, kapsička pastierska, mak vlčí.

Stredne citlivé buriny: zemedym lekársky, hluchavky, mrlíky, mlieč roľný, pichliač roľný.

Odolné buriny: lipkavec obyčajný

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za vegetáciu

Prípravok GRIZLY aplikujte v obilninách postemergentne od fázy 2. listu (BBCH 12) do 3. kolienka (BBCH 33), optimálne vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14). Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.

Prípravok nepoužívajte v poškodených či oslabených porastoch ani na pôdach s obsahom organickej hmoty < 0,5% a > 10%.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na dané plodiny.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Prípravok obsahuje účinnú látku tribenuron-metyl, ktorá patrí do skupiny ALS inhibítorov a podľa HRAC je klasifikovaná do skupiny B. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS, na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Vplyv na úrodu

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu, ak sa aplikuje v súlade s odporúčaniami uvedenými na etikete a podľa správnej poľnohospodárskej praxe.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V rovnakom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej prípravkom GRIZLY možno pestovať iba obilniny, bôb alebo repku. V nasledujúcom roku je pestovanie následných plodín bez obmedzenia. Po zaoraní obilniny ošetrenej prípravkom GRIZLY možno vysievať iba obilniny.

Prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty ani osiate pozemky alebo pozemky určené na siatie.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom autorizácie.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, ovos, raž, tritikale jednoročné a dvojklíčnolistové buriny, pichliač 20 g AT
Užitočné rady a tipy
  • Ekonomicky výhodné ošetrenie porastov bez lipkavcov
  • Účinnosť aj pri nižších teplotách
  • Na komplexné ošetrenie môžete využit náš balíček na 10 hektárov GRIZLY + ZUMBA PACK
  • Využite náš technologický balíček na 10 ha GRIZLY + APYROS PACK
  • Pre zlepšenie účinnosti odporúčame použiť zmáčadlo, napríklad SPARTAN, TOIL.