Vinič

Herbicídy
Insekticídy
Pomocné látky

Fix-It 0,1-0,15 %

vošky

Spartan 0,1–0,15 %, Toil 0,5 %

zmáčadlo

Pendistar 40 SC 4-5 l/ha

jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny

Nissorun 10 WP 0,8 kg/ha

roztočce

Ortus 5 SC 1 l/ha

vlnovník viničový, hálkovec viničový