Spartan®

Stabilita a istota po aplikácii

Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL). Zvyšuje pokrytie a absorpciu ošetrených častí rastlín aplikačnou kvapalinou, umožňuje lepšiu distribúciu postrekového prípravku a stabilizuje účinnosť pesticídov.

 • Dôkladné ovhlčenie povrchu listov a pevné priľnutie k voskovej vrstve
 • Zrýchlenie penetrácie postrekovej kvapaliny
 • Zvyšenie účinnosti postreku

Účinná lázka: 500 g/l alkylamine ethoxylate propoxylate

Balenie: 1 l, HDPE, COEX fľaša

Pôsobenie prostriedku

SPARTAN je adjuvant (absorpčné činidlo), zvyšuje pokrytie a priľnavosť aplikačnej kvapaliny na ošetrené rastliny, zvyšuje distribúciu a vstrebanie postrekového prípravku. Zvyšuje odolnosť aplikačnej kvapaliny proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zabezpečuje maximálnu biologickú účinnosť pesticídov, podporuje účinnosť rastových regulátorov. Je bezpečný pre rastliny.

Pokyny pre aplikáciu
 1. Spartan môžete použiť v rámci TM s registrovanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi.
 2. Koncentrácia pomocného prípravku: 0,1–0,15 %.

  Nižšiu koncentráciu 0,1 % odporúčame pre aplikáciu s prípravkom na ochranu rastlín za štandardných a optimálnych podmienok v období pri a krátko po aplikácii. Vyššiu koncentráciu 0,15 % odporúčame použiť za sťažených podmienok pri alebo tesne po aplikácii, napríklad keď sú očakávané zrážky v čase od 30 min. do 1 hodiny po aplikácii, za nižších teplôt (menej ako 4 °C) alebo u plodín s voskovou povrchovou vrstvou (niektoré strukoviny, repka olejná ai.), alebo pri použití extrémne alkalickej vody (pH>10).

 3. Ochranná doba a podmienky použitia vrátane event. leteckej aplikácie sa riadia podľa prípravku na ochranu rastlín, ku ktorému sa adjuvant Spartan pridáva.
 4. Prípravok je možné použiť v kombinácii s listovými hnojivami. Pri aplikácii zabránite zasiahnutiu kultúrnych rastlín alebo iných porastov v blízkosti ošetrovanej plochy. Prípravok sa nepoužíva v prípadoch, keď je riziko, že samotný prípravok na ochranu rastlín alebo listové hnojivo môže spôsobiť problémy s toleranciou voči ošetrované plodine. V týchto prípadoch môže byť urobený test fytotoxicity na malej časti pozemku alebo niekoľkých rastlinách.
 5. Spartan je zakázané použiť s močovinou.
  Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha/koncentrácia Poznámka
všetky plodiny zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín 0,1–0,15% + TM s herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi použitie vrátane OD sa riadi etiketou príslušného prípravku
všetky plodiny zlepšenie zmáčanlivosti aplikačných kvapalín, zvýšenie odolnosti proti daždi, zlepšenie vstrebania aplikačných kvapalín 0,1–0,15% + TM s herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, desikantami a rastovými regulátormi Letecká aplikácia, použitie vrátane OD sa riadi etiketou príslušného prípravku

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom
Maximálny počet ošetrení: 1×

Užitočné rady a tipy
 • SPARTAN zaisťuje zlepšenie účinnosti všetkých prípravkov. Výborný efekt však dosahuje pri postemergentom ošetrení kukurice, kde zvyšuje účinnosť na ježatku a mrlíky