Ortus® 5 SC

Silnejší akaracíd už nenájdete

Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu výskytu roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči, a na použitie proti roztočcom v jahodách a v sóji.

  • Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočov
  • Spoľahlivé riešenie kučeravitosti a plstnatosti viniča
  • Rýchly stop-efekt a následne reziduálne pôsobenie

Účinná látka: fenpyroximate 50 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5 SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
jabloň roztočec ovocný 1–1,25 l 21
vinič vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový 1 l 35
chmeľ roztočec chmeľový 1,875 l (0,125%) 21
Pokyny pre aplikáciu

Jablone:
ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového postreku.

Množstvo vody: 1000 l/ha.

Počet aplikácií: 1× za vegetačnú sezónu.

Vinič:
ošetrujte na začiatku výskytu škodcov.

Množstvo vody: 1000 l/ha.

Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Chmeľ:
ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite 1500 l vody na hektár.

Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Menej významné použitie - návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
jahoda roztočík jahodový, roztočec chmeľový 2 l AT
sója roztočec chmeľový 1 l 14

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu

Jahody:
ošetrujte po zbere plodov.

Množstvo vody: 1000 l/ha.

Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Sója:
ošetrujte podľa signalizácie od rastovej fázy prvých otvorených kvetov do začiatku zrenia, kedy 1.struk je zrelý, semeno má konečnú farbu, je suché a tvrdé (BBCH 60-80). Množstvo vody: 200-400 l/ha.

Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1×

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka fenpyroximate patrí do skupiny pyrazolov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii mitochondriálneho transportu elektrónov (METI), primárne účinkuje ako kontaktný akaricíd Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viac krát po sebe. Sled ošetrení prerušte použitím iného insekticídu s odlišným mechanizmom účinku.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre užitočné a iné necieľové organizmy prijateľné.

Užitočné rady a tipy
  • Veľmi účinná je aj neskorá letná likvidácia roztočov v porastoch viniča. Významne sa ňou znižuje počet prezimujúcich roztočov, ktoré škodia na jar budúceho roku.