Pendistar 40 SC

Žiarivá hviezda na herbicídnom nebi

Postrekový herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre riedenie vodou na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín v ozimných obilninách, kukurici, hrachu, fazuli, sóji, slnečnici, lupíne, cibuli, cesnaku, póre, mrkve, petržlene, zeleri, rajčiakoch, kapustovej zelenine, jahodách, tabaku, množiteľských porastoch tráv a na inhibíciu bočných výhonov tabaku.

  • Možnosť použitia v mnohých druhoch kultúrnych plodín
  • Vysoká selektivita k ošetrovaným porastom
  • Dlhodobá pôsobnosť proti burinám

Účinná látka: pendimethalin 400 g/l

Balenie: 10 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

PENDISTAR 40 SC je postrekový herbicíd určený na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistých burín.

Pendimethalin aplikovaný preemergentne je účinný na niektoré dôležité jednoročné trávy, ako aj na širokú škálu jednoročných dvojklíčnolistových burín. Plytké zapracovanie prípravku do pôdy (2-3 cm) zvyšuje účinnosť na jednoročné trávy predovšetkým za suchších podmienok.

PENDISTAR 40 SC môže byť použitý pri skorej postemergentnej aplikácii, kedy sú jednoročné trávy maximálne v štádiu 1 listu (BBCH 11) a dvojklíčnolistové buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10). Prípravok neúčinkuje na buriny v pokročilej rastovej fáze.

Spektrum účinnosti

Citlivé jednoročné trávy: psiarka roľná, metlička obyčajná, prstovka krvavá, ježatka kuria, proso vláskovité, proso siate, lipnica pospolitá, moháre, cirok alepský zo semena.

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: hlaváčik letný, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), drchnička roľná, rumany, loboda konáristá, kapsička pastierska, vesnovka obyčajná, mrlíky (biely, hybridný, mnohoplodý), zemedym lekársky, lipkavec obyčajný, hluchavky, bažanka ročná, rumančeky, nezábudka roľná, mak vlčí, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), portulaka zeleninová, iskerníky, reďkev ohnicová, horčica roľná, ľuľok čierny, mlieč, hviezdica prostredná, vratič obyčajný, pŕhľava malá, veroniky, fialka roľná, podslnečník Theophrastov, alchemilka lúčna, ostrokvet malokvetý, huľavníkovec lekársky.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT
sója  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT
jahoda  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT
slnečnica  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  5 l AT
vinič jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  4,1-5 l AT
hrach  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  4 l AT
zeler, rajčiak  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT okrem zeleru na vňať výsadba
cibuľa, cesnak jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT zo sadzačky
cibuľa, pór  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny  3,3-4 l AT výsev
tabak   inhibícia bočných výhonov 1% AT v 500 l vody
tabak, kapustová zelenina  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3,3-4 l AT výsadba
trávy* jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3,3-4 l AT semenné porasty
lupína biela, lupína žltá  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3,3-4 l AT
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale  metlička, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3,3-4 l AT
jadroviny kôstkoviny jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 4,1-5 l AT
fazuľa, mrkva, petržlen  jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3,3-4 l AT

* timotejka lúčna, mätonoh mnohokvetý taliansky, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, kostrava červená, kostrava lúčna, kostrava ovčia, lipnica lúčna, metlica trsnatá, ovsík vyvýšený, hrebienka obyčajná, psiarka lúčna, psinček obyčajný, reznačka laločnatá, trojštet žltkastý

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Pokyny pre aplikáciu

Spôsob aplikácie: postrek

Dávka vody: 400-600 l vody/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za rok

Kukurica: najmä za suchších podmienok aplikujte PENDISTAR 40 SC pred siatím s následným plytkým zapracovaním do pôdy do hĺbky 2-3 cm.

Ozimné obilniny: PENDISTAR 40 SC aplikujte do 2 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. PENDISTAR 40 SC môžete tiež aplikovať post-emergentne po vzídení ozimných obilnín (BBCH 13), kedy sa metlička obyčajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1 - 2 listov (BBCH 11-12).

Pri predpokladanom výskyte psiarky roľnej, lipkavca obyčajného a parumančeka nevoňavého možno na dosiahnutie dobrej účinnosti použiť PENDISTAR 40 SC pre-emergentne v dávke 4 l/ha.

Hrach, fazuľa, mrkva a petržlen: PENDISTAR 40 SC používajte pre-emergentne do 2-3 dní po zasiatí na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. Pri aplikácii je potrebné dbať na rovnomerné pokrytie povrchu pôdy postrekovou kvapalinou.

Slnečnica, sója a hrach: aplikujte preemergentne t.j. do 3-5 dní po sejbe. Za suchších podmienok je vhodnejšie použiť PENDISTAR 40 SC pred sejbou s následným plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsev póru a cibule: aplikujte PENDISTAR 40 SC po zasiatí až do doby tesne pred vzídením. Jedným z predpokladov dobrej účinnosti je dobre pripravená pôda bez hrúd a dostatočná pôdna vlhkosť. Závlaha do 7-10 dní po výseve a aplikácii PENDISTAR 40 SC je v prospech herbicídneho účinku. Nepoužívajte v cibuli siatej na jeseň.

Cibuľa a cesnak zo sadzačky: aplikujte po výsadbe pred vzídením plodín. PENDISTAR 40 SC je možné použiť i post-emergentne t.j. po vzídení cibule a cesnaku, ktoré musia mať vytvorené minimálne 2,5 - 3 listy; jednoročné dvojklíčnolistové buriny musia byť v skorej vývojovej fáze, najlepšie v klíčnych listoch (BBCH 10). Pri aplikácii v pokročilejšej rastovej fáze výrazne klesá herbicídna účinnosť prípravku. Dávkovanie PENDISTAR 40 SC je potrebné voliť podľa druhu pôdy a obsahu organickej hmoty. Neodporúčame aplikáciu PENDISTAR 40 SC na ľahkých piesočnatým pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty.

Výsadba jahôd: PENDISTAR 40 SC môžete použiť preemergentne alebo skoro postemergentne (vzhľadom k burinám) v nových výsadbách jahôd aj v starších porastoch. Pri postemergentnom použití PENDISTAR 40 SC, nemajú mať jednoročné dvojklíčnolistové buriny viac ako 2 pravé listy a trávy nie viac ako 1 až 1,5 listu. V novovysadených porastoch jahôd PENDISTAR 40 SC aplikujte na jeseň alebo skoro na jar ihneď po výsadbe a pred vzídením burín.

Ak poplazy v dôsledku stresových podmienok (sucho v dobe výsadby) zakoreňujú pomaly, tak je potrebné aplikáciu PENDISTAR 40 SC odložiť až do doby dostatočného zakorenenia rastlín a vymiznutia stresových príznakov. Aplikácia v dobe, keď poplazy začínajú rásť, môže redukovať počiatočný rast nových listov. Toto oneskorenie je však rýchle dobehnuté. V starších porastoch jahôd aplikujte PENDISTAR 40 SC od jesene do skorej jari t.j. v dobe dormancie porastu. PENDISTAR 40 SC aplikovaný na začiatku kvitnutia môže negatívne ovplyvniť úrodu, najmä vtedy, ak po ošetrení nastanú pre rast nepriaznivé podmienky.

Výsadba rajčiakov a zeleru: PENDISTAR 40 SC aplikujte 2 - 3 dni pred výsadbou. Za suchších podmienok je vhodné po aplikácii plytké zapracovanie do pôdy.
Neaplikujte do zeleru, kde sa predpokladá konzumácia vňate!

Výsadba kapustovej zeleniny: PENDISTAR 40 SC aplikujte 2-3 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo v období veľkého sucha s plytkým zapracovaním do pôdy.

Výsadba tabaku: PENDISTAR 40 SC aplikujte 2 dni pred výsadbou bez zapracovania alebo s plytkým zapracovaním do pôdy. PENDISTAR 40 SC môže byť tiež použitý na ničenie zálistkov tabaku, ničí mladé úžľabné pupene (zálistky) bez toho, aby poškodzoval staršie listové pletivá. Prípravok aplikujte na rastlinách s plno vyvinutými listami po objavení sa prvých kvetov alebo na rastlinách s veľmi bujným rastom, skôr než dĺžka úžľabných zálistkov prekročí 1 cm.

Semenné porasty tráv: aplikujte výhradne post-emergentne od štádia štyroch listov (BBCH 14), najlepšie na dobre vyvinuté trávy. Dvojklíčnolistové buriny by mali byť v štádiu max. 2 listov (BBCH 12) a jednoročné trávy max. 1 list (BBCH 11). Pre zaistenie dobrej účinnosti na metličku obyčajnú a lipnicu ročnú sa najlepšie osvedčuje aplikácia v septembri.

Lupína žltá a lupína biela: PENDISTAR 40 SC aplikujte pre-emergentne do 3 dní po zasiatí.

Jadroviny a kôstkoviny, vinič: PENDISTAR 40 SC aplikujte skoro na jar pred vzídením burín.

Menej významné použitie - Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pestrec mariánsky jednoročné trávy, jednoročné dvojklíčnolistové buriny 3 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Pokyny pre aplikáciu - Pestrec mariánsky

Dávka vody: 200-400 l vody/ha

Max. počet aplikácií v plodine: 1 x za rok

Aplikujte preemergentne, t. j. do 3-5 dní po sejbe.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Prípravok aplikovaný v súlade s touto etiketou nepôsobí fytotoxicky. Pokiaľ sa bezprostredne po pre-emergentnej aplikácii vyskytnú vysoké zrážky a zároveň klesnú teploty, (obdobie vlhka a chladu) tak môže dôjsť (najmä na veľmi priepustných pôdach a chudobných na humus) k inhibícii rastu alebo poškodeniu plodín. U slnečnice môže dôjsť k fytotoxicite koreňových krčkov a neskôr (pri výške rastlín cca 20-30 cm) aj k vylamovaniu stoniek.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vplyv na následné plodiny sa neočakáva, pretože aktívny pendimethalin je degradovaný v časovom rámci bežného striedanie poľnohospodárskych plodín.

V prípade, že plodina musí byť zaoraná po zime alebo na jar, ako náhradné plodiny možno vysievať iba jarné obilniny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

Užitočné rady a tipy
  • Ekonomické ošetrenie sóje docielite použitím PENDISTAR 40 SC 3,3-4 l premergetne a následne dočistíte porast prípravkom PASSAT 1,0 l/ha
  • V slnečnici ekonomické riešenie pre čistý štart bez burín v dávke 4 l PENDISTAR 40 SC