Nissorun® 10 WP

Zameraný na roztoče

Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme vo vode zmáčateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov na ovocných stromoch, viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách a chmeli.

  • Jediný skutočne účinný ovicíd, ktorý ničí aj zimné vajíčka
  • Dlhodobé pôsobenie so špecifickym účinkom
  • Vysoko selektívny k užitočným organizmom vrátane dravého roztoča

Účinná látka: hexythiazox 103 g/kg

Balenie: 0,5 kg krabica s vloženým AL sáčkom

Pôsobenie prípravku

Prípravok Nissorun 10 WP má kontaktný a požetový spôsob účinku. Vyznačuje sa dlhodobým špecifickým účinkom na vajíčka a larvy roztočcov, dospelce neničí, ale ich sterilizuje.

Pokyny pre aplikáciu

Jabloň, hruška: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev roztočca. Termín ošetrenia od rastovej fázy napučiavania pupeňov v súkvetí do fázy začiatku zretia plodov (BBCH 51–81). Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny: 500–1700 l/ha. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri - populácie Chelčice.

Max.počet ošetrení za vegetáciu 1×.

Vinič: Najefektívnejšie je ošetrenie na začiatku liahnutia lariev zo zimných vajíčok. Termín ošetrenia od rastovej fázy 5 listov do fázy kedy bobule dosahujú veľkosť hrášku (BBCH 15–75). Doporučené množstvo postrekovej kvapaliny: 400–1360 l/ha podľa vývojovej fáze viniča. Prípravok je použiteľný s dravým roztočcom Typhlodromus pyri - populácia Mikulov.

Max.počet ošetrení 2×, interval medzi ošetreniami 30 dní.

Chmeľ: Množstvo postrekovej kvapaliny 700–3300 l/ha. Odporúčaný pre prvé ošetrenie chmeľu, pri prvom výskyte roztočca na spodných chmeľových listoch (od konca mája do polovice júna), z dôvodu dlhodobého reziduálneho pôsobenia však najneskôr do začiatku kvitnutia chmeľu (BBCH 01–59).

Okrasné rastliny, okrasné dreviny: Termín ošetrenia BBCH 14–89. Množstvo postrekovej kvapaliny 300–1600 l/ha.

Jahody: Aplikujte v rastovej fáze 4. vyvinutého listu až do fázy začiatku dormancie (BBCH 14-97). Množstvo vody 200-2400 l/ha pre poľné a 200-2000 l/ha pre skleníkové. Ma­ximálny počet ošetrení za vegetáciu: 1×.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
jabloň, hruška roztočec ovocný, roztočec chmeľový 1 kg 28
jahody roztočec chmeľový 1 kg 3
vinič roztočec ovocný, roztočec chmeľový 0,8 kg 21
chmeľ roztočec chmelový 1,5 kg 28 ošetrenie pred kvetom
okrasné rastliny roztočec ovocný, roztočec chmeľový 0,8 kg AT
ríbezľa, egreš, malina, černica roztočec chmelový, roztočec ovocný 1 kg AT
rajčiak roztočec chmelový 1 kg 3 skleníky
paprika roztočec chmelový 0,8 kg 3 skleníky
baklažán roztočec chmelový 1 kg 3 skleníky
melón, vodný melón, tekvica, uhorka, cuketa roztočec chmelový 0,8 3 skleníky
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok viackrát, než 1× za vegetačnú sezónu na ošetrovanom pozemku.