Mandarin® Gold

Nový vietor v ochrane obilnín

Systémový fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

  • Spojenie dvoch moderných účinných látok
  • Špičková formulácia voči septóriám
  • Vysoká účinnosť na všetky choroby obilnín, výborný kombinačný partner

Účinná látka: bixafen 75 g/l, prothioconazole 150 g/l

Balenie: 5 l HDPA/PE kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok Mandarin Gold obsahuje kombináciu dvoch účinných látok- bixafen a prothioconazole. Bixafen patrí do chemickej skupiny karboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy v komplexe dýchacieho reťazca húb (SDH-inhibítor). Má lokálne systémové pôsobenie s preventívnym a kuratívnym účinkom. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb.

Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolinthionov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolov, potrebných na výstavbu bunkových membrán (SBI-inhibítor). Inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozíciách 14- alebo 24- methylén dihydrolanosterolu. Oproti ostatným triazolovým fungicídom zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach, čo zvyšuje istotu účinnosti.

Pokyny pre aplikáciu

Max. počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 2x

Interval medzi aplikáciami: min. 14 dní

Dávka vody: 200-400 l/ha

Termín aplikácie:

Fuzariózy báz stebiel, steblolam

Prípravok pôsobí proti R a W typom steblolamu. Proti steblolamu ošetrujte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, zvyčajne keď je porast v rastovom štádiu začiatku predlžovania stebla (BBCH 30) až do štádia, kedy je už vlajkový list viditeľný, ale ešte stočený (BBCH 37).

Listové a klasové choroby

Aplikáciu vykonávajte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby od rastového štádia začiatku predlžovania stebla až do konca klasenia (BBCH 30-59).

Prípravok v jačmeni ozimnom a jarnom aplikujte len do štádia začiatku klasenia (BBCH 51). Pri silnom napadnutí chorobami alebo pri vzniku nového napadnutia vykonajte druhú aplikáciu s odstupom 2-3 týždňov.

Prípravok aplikujte pozemne schválenými postrekovačmi. Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Postrek nesmie zasiahnuť okolité porasty!

Neaplikujte pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho slnečného žiarenia.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná, pšenica jarná steblolam, fuzariózy báz stebiel, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná, múčnatka trávová, helmintosporióza pšenice 0,8 - 1,0 l 35
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza jačmenná 0,6 – 0,8 l 35
raž ozimná múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, helmintosporióza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, hrdza pšeničná, septorióza plevová 0,8 - 1,0 l 35
tritikale jarné, tritikale ozimné múčnatka trávová, fuzariózy báz stebiel, steblolam, helmintosporióza pšenice, rynchospóriová škvrnitosť, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza pšeničná 0,8 - 1,0 l 35
Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka bixafen je zaradená do FRAC 7, medzi inhibítory SDH, so stredným až vysokým rizikom rezistencie. Účinná látka prothioconazole patrí do FRAC 3, medzi tzv. DMI fungicídy so stredným rizikom vzniku rezistencie a platí pre ňu smernica na zvládnutie rezistencie voči inhibítorom biosyntézy sterolu. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu karboxamidu alebo benzamidu zo skupiny SDHI (napr. bixafen, boscalid, carboxin, fluopyram, oxycarboxin) a účinnú látku zo skupiny DMI viac ako 2x za vegetačné obdobie.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu azolu alebo carboxamidu alebo benzamidu zo skupiny SDHI inak ako preventívne, alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby. Nepoužívajte prípravok v delených alebo v redukovaných dávkach. Opakované použitie rovnako pôsobiacich účinných látok môže podporovať vznik rezistencie. Vyvarujte sa oneskorených aplikácií na silnejšie rozvinuté infekcie chorôb.

Hrdza pšeničná