Certo®

Hravo si poradí s burinami v obilninách aj kukurici.

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

  • Univerzálny, osvedčený a spoľahlivý herbicíd do obilnín a kukurice
  • Možnosť využitia v tank-mixoch s inými prípravkami
  • Skvelý pomer účinku a ceny produktu

Účinná látka: tritosulfuron 250 g/kg, dicamba 500 g/kg

Balenie: 2 l HDPE kanister plnený do 1,0 kg

Pôsobenie prípravku

CERTO je kombinovaný systémový herbicíd prijímaný predovšetkým listami, čiastočne aj cez korene burín. Účinná látka tritosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín. Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmu acetolaktát syntetázy, ktorá je dôležitá pri tvorbe amínokyselín. Translokácia účinnej látky v rastlinách sa uskutočňuje bazipetálne a akropetálne. Účinná látka dicamba zo skupiny amínobenzoových kyselín ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline a tým narušuje delenie buniek. V pôde sa účinné látky prípravku CERTO odbúravajú veľmi rýchle. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita. Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú konkurovať plodine. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Účinok urýchľuje teplé a vlhké počasie.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: rumančeky, rumany, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mak vlčí, horčica roľná, kapsička pastierska, mrlíky, hluchavky, veroniky*.

Odolné buriny: stavikrv vtáčí, fialka roľná a všetky trávovité buriny.

*len so zmáčadlom

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 300 - 400 l/ha

Maximálny počet aplikácii 1× za vegetáciu

Postrekujte v štádiu 2-6 listov burín (BBCH 12-16). Pri aplikácii na jar je najvýhodnejšie, keď sú ozimné obilniny v čase aplikácie v rastovej fáze od troch listov až do konca odnožovania (BBCH 13-29) jarné obilniny v rastovej fáze od 3 listov až do plného odnožovania (BBCH 13-25) a kukurica v rastovej fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15). Neaplikujte prípravok v rastovej fáze začiatok predlžovania stebla (BBCH 30) môže pôsobiť fytotoxicky a to vo forme rastových deformácií.

Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25°C. Zrážky päť hodín po ošetrení neovplyvňujú účinok.

Po aplikácii prípravku CERTO nie sú známe negatívne účinky na následné plodiny.

Ak je potrebné CERTOM ošetrenú plodinu zaorať, je možné ako náhradnú plodinu zaradiť jarné obilniny a kukuricu.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, tritikale dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg AT
pšenica ozimná, tritikale dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg + (0,5-0,7 l) AT (TM) Dash
pšenica ozimná, tritikale dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan
jačmeň jarný dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 kg AT
jačmeň jarný dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 kg + (0,5-0,7 l) AT (TM) Dash
jačmeň jarný dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,15 kg + (0,1l) AT (TM) Spartan
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg AT
jačmeň ozimný, ovos siaty, raž ozimná dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan
kukurica dvojklíčnolistové buriny 0,2 kg AT
kukurica dvojklíčnolistové buriny 0,2 kg+ (0,5 l) AT (TM) Dash
kukurica dvojklíčnolistové buriny 0,2 kg + (0,1 l) AT (TM) Spartan
Užitočné rady a tipy
  • Pre komplexné riešenie burín v kukurici na 20 hektárov je určený balíček CERTO + NISSHIN + SPARTAN PACK
  • Na jarnú ochrana 25 hektárov obilnín je možné využiť balíček CERTO + IMPULSE GOLD PACK
  • CERTO je vhodný aj do kombinácie s kvapalným dusíkatým hnojivom typu DAM 390
  • CERTO môžete kúpiť aj v balíčku s FORNET EXTRA + CERTO+ SPARTAN PACK na ošetrenie 20 ha kukurice