Markate® 50

Škodcom nedá spávať

Markate 50 je insekticíd na báze syntetického pyrethroidu vo forme emulzného koncentrátu na ničenie cicavého a žravého hmyzu v poľnohospodárskych plodinách.

  • Široké spektrum účinnosti proti cicavým a žravým škodcom
  • Ľahká miešateľnosť s inými prípravkami
  • Výhodný pomer ceny a účinku

Účinná látka: lambda-cyhalothrin 50 g/l

Balenie: 1 l PET fľaša

Pôsobenie prípravku

Prípravok Markate 50 je pyrethroidný nesystémový insekticíd proti širokému spektru žravého a cicavého hmyzu. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Je účinný najmä proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako výrazný kontaktný jed. Ďalej má dobrú účinnosť na cicavý hmyz (Homoptera). Ak sa prípravok použije na skorú jarnú aplikáciu, tak má výrazný vedľajší účinok na roztočce (Tetranychidae). Je to svetlostabilný pyrethroid s knock-down efektom a relatívne dlhodobým reziduálnym pôsobením. Má repelentný účinok. Pri vysokých teplotách sa účinnosť znižuje, pri teplotách nižších (pod 25 °C) výrazne stúpa.

Pokyny pre aplikáciu

Pri aplikácii dbajte na elimináciu rizika zásahu na necieľové organizmy. Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaním. Dodržujte ochranné pásmo vo vnútri ošetrovaného poľa - 5 metrov od okraja poľa. Množstvo postrekovej kvapaliny zvoľte v závislosti na plodine a mohutnosti porastu v dávke od 150 do 500 l/ha.

Obilniny - vošky a vektory viróz
Porasty obilnín siate od polovice septembra do polovice októbra sú po vzídení v oblastiach nižších polôh pravidelne napádané voškami, ktoré prenášajú vírusové ochorenia a spôsobujú redukciu zberu. Z týchto dôvodov je nutné vykonať postrek na začiatku náletu týchto škodcov. V tomto období je vhodné ošetriť minimálne úvrate (do hĺbky poľa cca 30 metrov), v prípade silného výskytu škodcov, ošetrite celú plochu poľa.

Jarné ošetrenie proti týmto škodcom vykonávajte od rastovej fázy druhého kolienka.

Vošky na klasoch likvidujte od fázy klasenia najneskôr do fázy BBCH 77 (neskorá mliečna zrelosť). Pri aplikácií do klasu je možné potlačiť vošky aj na vlajkovom liste.

Repka olejná

Aplikujte v dávke 0,15 l/ha s možnosťou opakovania postreku za 10 až 14 dní.

Pri likvidácii blyskáčika repkového je nutné mať na zreteli možnosť rezistencie blyskáčika na pyrethroidy.

Aplikácia proti šešulovým škodcom je najefektívnejšia v čase kvitnutia repky, kedy výskyt škodcov dosiahne prah škodlivosti.

Aplikácia v čase letovej aktivity včiel je zakázaná.

Hrach, fazuľa

Na redukciu škôd spôsobených požieraním škodcov je potrebné aplikovať dávku prípravku 0,1 l/ha, a to v raných vývojových fázach hrachu, kedy aj nižší výskyt chrobákov môže napáchať značné škody. V prípade nutnosti je možné postrek za dva týždne zopakovať.

Na likvidáciu vošiek je potrebné použiť dostatočné množstvo vody, aby bol porast dokonale ošetrený.

Najvyššiu efektivitu postreku je možné dosiahnuť včasným zásahom, kedy sa vošky koncentrujú na terminálnych častiach rastlín hrachu a možno ich ľahko likvidovať aj postrekom s hrubším spektrom kvapiek.

Zemiaky

U zemiakov musíme dbať na dokonalé ošetrenie vyrastenej vňate a podľa toho zvoliť dávku postrekovej kvapaliny. V sadbových zemiakoch je potrebné likvidovať vošky z dôvodu prenosu vírusových ochorení. Najlepšie výsledky v boji s voškami v zemiakoch sú dosahované pri použití kombinácií s prípravkami na báze účinnej látky pirimicarb alebo pimetrozin (v závislosti na výskyte rezistentných kmeňov vošiek voči týmto látkam).

Repa cukrová

Aplikujte pri prvých výskytoch požerkov od skočiek na porastoch.

Odporúčania a možné riziká vo vzťahu k životnému prostrediu

Prípravok je pre včely relatívne neškodný pri dodržaní predpísanej dávky a koncentrácie.

Príprava postrekovej kvapaliny

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní sa nádrž doplní vodou, prípadne sa pred doplnením pridajú odmerané množstvá ďalších prípravkov a obsah nádrže sa pred doplnením opätovne premieša, alebo sa použije predmiešavacie zariadenie, ak je ním postrekovač vybavený. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky sa do nádrže vpravujú oddelene.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž vošky ako prenášači viróz 0,1 l AT do BBCH 77
od začiatku výskytu na jeseň, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
tritikale vošky ako prenášači viróz 0,1 l AT do BBCH 32
od začiatku výskytu na jeseň, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá vošky 0,1 l AT do BBCH 77
od začiatku výskytu, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
repka olejná ozimná a jarná skočky 0,15 l AT
jarná 42
od začiatku výskytu, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
repka olejná ozimná a jarná blyskáčik repkový 0,15 l AT
jarná 42
BBCH 51–59
podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
repka olejná ozimná a jarná krytonos šešuľový, byľomor kelový 0,15 l AT
jarná 42
BBCH 63–65, podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
bôb listárik čiarkovaný, zrniarka fazuľová 0,1 l 25 podľa signalizácie, od začiatku výskytu, max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny
hrach na zrno listárik čiarkovaný, zrniarka fazuľová 0,1 l 25 podľa signalizácie, od začiatku výskytu, max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny
hrach vošky 0,1 l 25 podľa signalizácie, od začiatku výskytu, max. 2× za vegetačnú sezónu
zemiaky vošky 0,15 l - podľa signalizácie, max. 4× za vegetačnú sezónu plodiny
repa cukrová skočky 0,15 l 56 od začiatku výskytu, max. 2× za vegetačnú sezónu plodiny

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Vošky na jačmeni
Skočka repková
Byľomor kelový
Užitočné rady a tipy
  • Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN MIZU 120 SL resp. MOSPILAN 20 SP a MARKATE 50, ktoré sú aj v cenovo zvýhodnených balíčkoch
  • Cenovo zvýhodnený balíček na 25 hektárov zložený z prípravkov MANDARIN a MARKATE 50, je určený na jarné ošetrenie obilnín
  • Účinná látka lambda-cyhalotrin, ktorá je v prípravku MARKATE 50, účinkuje aj na kohútiky, zunčavku jačmennú a víjačku kukuričnú