Flexi®

Zodpovedné ošetrenie pred zberom

Pasívny pomocný prostriedok na ochranu rastlín vo forme emulzného koncentrátu (EC), určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát repky ozimnej a hrachu, k ochrane zrna obilnín a k udržaniu jeho kvalitatívnych parametrov.

  • Výrazné zníženie predzberových a zberových strát
  • Uľahčenie prirodzeného a rovnomerného dozrievania
  • Ochrana proti prenikaniu vody do šešulí, strukov a klasov

Účinná lázka: 472,7 g/l karboxylovaný styren butadien kopolymer

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie pomocného prostriedku

V repke a hrachu

FLEXI je určený k obmedzeniu predzberových a zberových strát, vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú vrstvu, ktorá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikanie vody do pletív. FLEXI takto zabraňuje vypadávaniu semien pred zberom a v priebehu zberu, čo umožňuje dosiahnuť maximálnu úrodu ošetreného porastu.

V obilninách

FLEXI vytvára na klasoch elastickú polopriepustnú membránu, ktorá zabraňuje počas nepriaznivých podmienok (dážď, rosa) prenikaniu vody do klasov a zrna v období dozrievania porastu pred zberom. Týmto znižuje pravdepodobnosť napadnutia klasov hubovými chorobami a udržuje porast v optimálnom stave pred zberom. FLEXI pozitívne ovplyvňuje kvalitatívne parametre zrna pre spracovateľský priemysel včítane pádového čísla (čísla poklesu), objemovej hmotnosti a klíčivosti. Po aplikácii do obilnín je výrazne obmedzené prerastanie zrna v klase. Pri aplikácii do jačmeňa obmedzuje výskyt hnedých špičiek. Aplikujte počas bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Repka a hrach

Aplikujte optimálne 3–4 týždne pred očakávaným zberom, kedy sú všetky struky a šešule pružné (šešule po ohnutí nepraskajú), dosiahli odrodovo špecifickú veľkosť a semená sú plne vyvinuté a zelené.
Od BBCH 79 (zelená zrelosť).

Obilniny

V obilninách na ochranu zrna a udržanie jeho kvalitatívnych parametrov je optimálnym termínom aplikácie žltá zrelosť BBCH 87, alebo pri vlhkosti zrna 30% a menej.

Aplikačná dávka: v prípade hustého porastu použite vyššiu doporučenú aplikačnú dávku s vyšším množstvom vody na hektár na dosiahnutie dokonalého pokrytia.

Použitie tank-mixov: Pomocný prostriedok je možné v nižšej dávke 0,5 l/ha použiť v kombinácií s desikantami a s prípravkami na báze glyfosátov, vždy však výhradne v súlade s etiketou použitého prípravku na ochranu rastlín a v súlade s ich platnou autorizáciou. Pri aplikácii nesmú byť zasiahnuté kultúrne plodiny ani iné porasty v okolí ošetrovanej plochy. FLEXI môže byť aplikované pozemne i letecky.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
repka olejná obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5–1,0 l
100–400 l vody/ha
AT Od: 79 BBCH do: 89 BBCH max. 1×
hrach obmedzenie predzberových a zberových strát 0,5–1,0 l
100–400 l vody/ha
AT Od: 79 BBCH do: 89 BBCH max. 1×
obilniny ochrana zrna a udržanie jeho kvalitatívnych vlastnosti 1,0 l
100–250 l vody/ha
AT Od: 87 BBCH max. 1×

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom
Maximálny počet ošetrení: 1×

Užitočné rady a tipy
  • K predzberovému ošetreniu repky, obilnín a hrachu sa používa ekonomicky zvýhodnený balíček na 10 hektárov FLEXI + BARCLAY GALLUP HI-AKTIV PACK
  • GALLUP SUPER 360 v kombinácii s FLEXI predstavuje racionálne ošetrenie plodín pred zberom, ktoré obmedzuje zberové straty
  • Za nákup 50 l FLEXI + 5 l FLEXI zdarma