Difend® Extra

Ochrana osiva má svoje meno

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS), určené na ochranu osiva pšenice, jačmeňa, raže a tritikale proti hubovým chorobám.

  • Univerzálne dvojzložkové moridlo s jednoduchým dávkovaním
  • Jedinečná účinnosť proti mazľavej sneti zakrpatenej
  • Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu

Účinná látka: 25 g/l difenoconazole, 25 g/l fludioxonil

Balenie: 20 l HDPE kanister, 200 l HDPE sud

Pôsobenie prípravku

DIFEND EXTRA je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné latky: fludioxonil a difenoconazole, ktoré sa veľmi vhodne dopĺňajú v účinku na jednotlivé patogény. DIFEND EXTRA pôsobí kontaktne a má reziduálny účinok.

Účinná látka fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrrolov. Je čiastočne prijímaný semenami a obmedzene translokovaný do klíčiacich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín.

Účinná látka difenoconazole pôsobí systémovo a patrí do skupiny triazolov. Je prijímaný semenami a následne translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy ergosterolu, ktorý je potrebný na stavbu bunkových membrán. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je príjímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akropetálne. Účinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich napučiavania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútri zrna.

Technologický postup morenia

Počet aplikácii počas vegetačnej sezóny: 1×.

Morenie prípravkom DIFEND EXTRA vykonávajte na schválených moričkách s presným dávkovaním a dobrým pokrytím osiva moridlom.

Pri príprave moriacej kvapaliny použite primerané množstvo vody (do 4 litrov/tonu osiva) podľa typu moričky. Prípravok v obale najskôr riadne homogenizujte pretrepaním alebo premiešaním.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže moriaceho zariadenia naplneného do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Morenie vykonajte tak, aby z osiva po výstupe nekvapkala moriaca kvapalina. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentrované prípravky, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank mixov v menšej nádobe pri správnom dávkovaní. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 minútach odstátia! Zmes moridla a vody nepripravujte do zásoby, ale spotrebujte ho na morenie počas niekoľkých hodín.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Moridlo DIFEND EXTRA je tolerantné voči všetkým autorizovaným plodinám ak je používaný v súlade s autorizovanými dávkami a návodom na použitie. Neodporúča sa moriť naklíčené, popraskané, alebo inak poškodené osivo. Moridlo nepoužívajte na morenie osiva, ktorého vlhkosť je vyššia ako 16 % a nemorte osivo, ktoré už bolo namorené iným moridlom. Prípravok neovplyvňuje negatívne klíčivosť ani poľnú vzchádzavosť osiva.

Vplyv na úrodu

Prípravok nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Po zasiatí osiva namoreného prípravkom DIFEND EXTRA nie sú žiadne obmedzenia pre následné a náhradné plodiny na danom pozemku.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/t OD (dni)
jačmeň jarný, jačmeň ozimný, pšenica jarná, pšenica ozimná raž ozimná, tritikale fuzariózy 2 l AT
jačmeň ozimný, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale pleseň snežná 2 l AT
pšenica jarná, pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale mazľavá sneť pšeničná, mazľavá sneť zakrpatená 2 l AT
Fuzariózy