Impulse® Gold

Keď je účinok dokonalý

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ochranu obilnín proti chorobám stebiel, listov a klasov.

  • Komplexná ochrana obilnín v jarnom období
  • Preventívna, kuratívna a eradikatívna účinnosť
  • Rýchly a dlhodobý efekt

Účinná látka: prothioconazole 160 g/l, spiroxamine 300 g/l

Balenie: 5 l coex HDPE/PA

Pôsobenie prípravku

IMPULSE GOLD je kombinovaný fungicídny prípravok určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám stebiel, listov aj klasov. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka prothioconazole zasahuje do biosyntézy ergosterolov, kde inhibuje demethyláciu lanosterolu na pozícii 14- alebo 24-methylén-dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hubovému patogénu záverečné produkty biosyntézy sterolov potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne pozvoľne transportovaný vo vnútorných častiach rastlín. Systémovo preniká i do tých častí rastlín, ktoré neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa dlhodobou účinnosťou, má protektívny, kuratívny a aj eradikatívny účinok. Pri použití v obilninách pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb stebiel, listov a klasov.

Účinná látka spiroxamine je systémová účinná látka zo skupiny spiroketalamínov. Blokuje enzým reduktázu, a tým inhibuje biosyntézu sterolov hubového patogéna. Rýchlo preniká do rastlín a rovnomerne sa rozmiestňuje v pletivách. Spôsobuje väčšiu priepustnosť bunkových stien škodlivých činiteľov, pokles tlaku v bunkách, ich vysychanie a následné odumieranie. Vyznačuje sa rýchlym nástupom účinku (stop efekt). Pôsobí ako preventívne, tak i liečebne (kuratívne a eradikatívne). Liečebný účinok sa uplatňuje hlavne v prípade rozvíjajúcich sa infekcií múčnatky trávovej a hrdzí, u ostatných chorôb je vhodnejšie uprednostňovať preventívne použitie spiroxaminu.

Pokyny pre aplikáciu

Maximálny počet aplikácií počas vegetačného obdobia : 1x.

Množstvo vody: 200 – 400 l/ha, podľa typu aplikačného zariadenia a stavu porastu.

Pšenica ozimná:
Ošetrenie proti múčnatke trávovej, steblolamu a fuzariózam v dávke 0,75 l/ha vykonávajte pri zistení prvých príznakov infekcie od začiatku steblovania, kedy sa hlavné steblo a odnože vzpriamujú až do štádia zreteľného 1. kolienka (BBCH 30-31), v štádiu zreteľného 1. kolienka (BBCH 31) najneskôr do štádia konca odnožovania, pri objavení sa vlajkového listu (BBCH 37) ošetrenie vykonávajte v dávke 1,0 l/ha.

Pšenica ozimná, pšenica jarná:
Proti listovým a klasovým chorobám aplikujte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby, od štádia, kedy je plodina na začiatku predlžovania stebla (vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30) až do štádia konca klasenia (BBCH 59).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný:
Ošetrenie vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Prípravok IMPULSE GOLD nie je určený na leteckú aplikáciu!
Aplikujte iba pozemne schválenými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 °C a za intenzívneho slnečného žiarenia. Dážď 1 hodinu po aplikácii nemá negatívny vplyv na účinnosť prípravku. Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom!

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná, pšenica jarná múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová, helmintosporióza pšenice 1,0 l 35
pšenica ozimná múčnatka trávová, steblolam, fuzariózy 0,75 l – 1,0 l 35
jačmeň ozimný, jačmeň jarný múčnatka trávová, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa, steblolam, fuzariózy 1,0 l 35
Múčnatka trávová
Hnedá škvrnitosť jačmeňa
Hrdza pšeničná
Užitočné rady a tipy
  • Na jarné ošetrenie obilnín je možné využiť dva druhy balíčkov obsahujúcich prípravok IMPULSE GOLD. Prvým kombinovaný balíček s herbicídom GRODYL ULTRA určeným na 33 hektárov a druhým je 25 hektárový balíček s herbicídom CERTO
  • Dokonalú starostlivosť vlajkového listu obilnín dokáže zabezpečiť aj tank-mix: 0,5 l/ha IMPULSE GOLD + 0,5 l/ha MANDARIN, ktorý v sebe obsahuje 4 účinné látky z 3 rôznych skupín
  • IMPULSE GOLD má vynikajúci STOP efekt na múčnatku trávovú už pri dávke 0,4 l/ha