Cyflamid® 50 EW

Skutočná pomoc proti múčnatke

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej: voda (EW) určený v obilninách proti múčnatke trávovej, v jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej.

  • Špecialista na rezistentné kmene múčnatky
  • Vynikajúci preventívny a kuratívny účinok
  • Výborná miešateľnosť s ďalšími prípravkami

Účinná látka: cyflufenamid 50 g/l

Balenie: 1 l COEX fľaša

Pôsobenie prípravku

CYFLAMID 50 EW má preventívny a kuratívny účinok v obilninách proti múčnatke trávovej a v jabloniach a hruškách proti múčnatke jabloňovej. Účinná látka prípravku cyflufenamid patrí do skupiny fenyl-acetamidov. Cyflufenamid inhibuje napadnutie tým, že bráni prenikaniu haustórií do buniek a následne tvorbe hýf a vyvinutiu konídiofór. Vyznačuje sa dlhodobým účinkom a veľmi dobrým prenikaním do pletív rastlín.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale: Prípravok v obilninách aplikujte na jar preventívne od začiatku odnožovania do konca metania (BBCH 31–59). Zabezpečte dôkladné pokrytie ošetrovaného porastu. Odporúčané množstvo vody: 200–400 l vody/ha v závislosti od hustoty porastu. Aplikujte max. 2× za rok.

Prípravok je vhodný do tank-mix kombinácii s ďalšími fungicídmi do obilnín, kde zlepšuje resp. rozširuje pôsobenie proti múčnatke trávovej.

Jabloň, hruška: Prípravok v jabloniach a hruškách aplikujte preventívne tesne pred kvitnutím, ošetrenie opakujte pri silnom tlaku choroby (BBCH 19–87). Zabezpečte dôkladné pokrytie ošetrenej listovej plochy. Množstvo vody: 600–1000 l/ha v závislosti od hustoty porastu. Aplikujte max. 2× za rok.

CYFLAMID 50 EW je zaradený do zoznamu povolených prípravkov pre integrovanú produkciu v ovocinárstve.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná, pšenica jarná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, tritikale múčnatka trávová 0,5 l AT
jabloň, hruška múčnatka jabloňová 0,33 l 14 dní
Užitočné rady a tipy
  • Bezproblémová kombinácia CYFLAMID + DAM 390 bez fytotoxicity na poraste
  • Tank-mix TRIDUS + CYFLAMID 50 EW v balíčku na 20 hektárov predstavuje racionálnu starostlivosť obilnín voči múčnatke a proti poliehaniu obilnín
  • Účinnosť aplikácie CYFLAMID 50 EW v dávke 0,25 l/ha v tvrdých pšeniciach je 1-2 mesiace podľa podmienok
  • Najúčinnejšie riešenie rezistentnej múčnatky trávovej je CYFLAMID 50 EW v kombinácii s 0,4 l/ha IMPULSE GOLD