Turbosan®

Osvedčený pomocník za výhodnú cenu

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určený proti chorobám listov a klasov pšenice ozimnej, jačmeňa jarného a chorobám repky ozimnej.

  • Spoľahlivý štandard v ochrane plodín
  • Efektívne riešenie viacerých významných chorôb poľných plodín
  • Ekonomicky lepšie využitie účinnej látky

Účinná látka: tebuconazole 430 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

TURBOSAN obsahuje systémovo pôsobiaci tebuconazole zo skupiny triazolových fungicídov. Účinná látka narušuje biosyntézu ergosterolu hubových patogénov. TURBOSAN sa vyznačuje preventívnym - kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru hubových chorôb s dlhou dobou trvania účinku. Rýchlo sa vstrebáva do vegetatívnych častí rastlín a je transportovaná najmä akropetálne.

V repke ozimnej pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilobu. Zároveň vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt, ktorý v prípade jesennej aplikácie obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva ku zvýšeniu odolnosti repky a podporuje lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poľahnutiu.

V pšenici ozimnej je okrem fuzariózy klasov účinný aj proti hrdziam (hrdza pšeničná a hrdza plevová), múčnatke trávovej, septorióze pšenice,septorióze plevovej a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

V jačmeni jarnom je účinný proti hrdzi jačmennej, hnedej škvrnitosti jačmeňa a dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, 0,6 l 35 dní 1
pšenica ozimná fuzariózy klasov 0,6 l 35 dní 2
jačmeň jarný hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,6 l 35 dní 3
repka ozimná fómová hniloba 0,6 l AT 4
repka ozimná biela hniloba 0,6 l 56 dní 5
Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 až 400 l/ha.

Aplikujte maximálne 1 krát za sezónu.

1) Pšenica ozimná (hrdza pšeničná a plevová, múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová): porasty ošetrujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59).

2) Pšenica ozimná (fuzariózy klasov): porasty ošetrujte od začiatku kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 61-69). Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti helmintosporióze pšenice

3) Jačmeň jarný (hrdza jačmenná a hnedá škvrnitosť jačmeňa): prípravok aplikujte od začiatku predlžovacieho rastu najneskôr do konca klasenia (BBCH 30-59).

Prípravok zároveň dosahuje vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa.

4) Repka ozimná (fómová hniloba): prípravok aplikujte na jeseň od 4. listu najneskôr do 8. listu (BBCH 14-18) alebo na jar od začiatku predlžovania byle najneskôr do predĺženia 9. alebo ďalšieho internódia (BBCH 30-39).

5) Repka ozimná (biela hniloba): postrekujte v štádiu, keď hlavné kvetenstvo je viditeľné ale stále ešte uzavreté, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 55-69).

Pri aplikácii na repku ozimnú na jeseň v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

Prípravok v repke ozimnej vykazuje vedľajší rastovo-regulačný efekt.

Použitie v množiteľských porastoch konzultujte s držiteľom povolenia prípravku.

Prípravok aplikujte ako pozemný postrek schválenými postrekovačmi (trysky so stredne veľkým prietokom, 200 - 300 kPa), ktoré zabezpečia rovnomerné dávkovanie prípravku.

Prípravok nemožno aplikovať letecky.

Aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, postrekujte len za  bezvetria alebo pri miernom vánku. Prípravok nesmie byť použitý inak, než jak je uvedené v návodu na použitie.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie je tolerantný k ošetrovaným plodinám.

Vplyv na úrodu

V poľných pokusoch sa nepreukázalo riziko negatívneho účinku na úrodu alebo kvalitu úrody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Keďže prípravok TURBOSAN je fungicíd bez zaznamenaných prejavov fytotoxicity, nemá herbicídnu aktivitu a nepredstavuje riziko voči následným ani náhradným plodinám.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Užitočné rady a tipy
  • Na ošetrenie obilnín a repky proti hubovým chorobám je možné využiť balíček na 30 hektárov, zložený z fungicídov TURBOSAN a PHABIA 300 EC
  • TURBOSAN vykazuje regulačný efekt v repke ozimnej už pri dávke 0,4 l/ha a viac. Dostatočný fungicídny účinok proti fómovej hnilobe má už pri dávke 0,4 l/ha
  • Efektívne aj cenovo výhodné je použitie 0,35 l/ha TURBOSAN proti hrdzi plevovej pri preventívnom, ale aj kuratívnom zásahu