Parsan® 500 SC

Správny štart za vyššou úrodou

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke ozimnej, repke jarnej a v horčici.

  • Dlhodobý reziduálny účinok na široké spektrum burín vrátane rumančekovitých
  • Možná preemergentná aj skorá postemergentná aplikácia
  • Vysoko selektívny k repke

Účinná látka: metazachlor 500 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

PARSAN 500 SC je herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v porastoch repky ozimnej, repky jarnej a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: psiarka roľná, moháre, lipnica ročná, prstovka krvavá, ježatka kuria, metlička obyčajná, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), štiavy, pŕhľava malá, veroniky, žltnice, mlieče, iskerníky (len jednoročné), kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky a rumany, horčiak obyčajný, lobody, mak, ľuľok, kolenec roľný, hluchavky, nezábudka roľná, hviezdica prostredná, mrlík biely, čistec ročný.

Stredne citlivé buriny: ovos hluchý, fialka roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, stavikrv vtáčí, peniažtek roľný, výmrv obilnín, bažanka ročná, pohánkovec ovíjavý.

Mak vlčí
Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200-400 l/ha

Prípravok aplikujte maximálne 1x za 2 roky, pričom celková dávka účinnej látky Metazachlor nesmie prekročiť množstvo 1,0 kg/ha počas trojročného obdobia na rovnakom pozemku.

Pre dobrý herbicídny účinok kvalitne pripravte pôdu, aby bola bez hrúd s dobrou štruktúrou. Ošetrenie na kamenistých alebo hrudovitých pôdach môže byť úspešné iba čiastočne, lebo semená burín klíčiace spod hrúd sa nedostanú do styku s herbicídom. Pre zaistenie dobrej znášanlivosti repkou ozimnou a repkou jarnou je treba dodržať hĺbku sejby 1,5-2 cm a semená repky ozimnej a repky jarnej musia byť zakryté dostatočnou vrstvou drobnohrudkovitej zeminy. Účinnosť môže byť zabrzdená pri presušení povrchovej vrstvy pôdy. Prejaví sa však pri následných zrážkach. Pri silných zrážkach môže byť prechodne zabrzdený rast repky ozimnej -, ktorý sa však ešte na jeseň doženie a nemá na úrodu žiadny vplyv.

PARSAN 500 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach.

Repku ozimnú ošetrujte prípravkom PARSAN 500 SC pred vzídením (do 3 dní po zasiatí v rastovom štádiu BBCH 00-09) alebo po vzídení repky ozimnej v rastovom štádiu od klíčnych listov až do fázy 8 listov (BBCH 10-18), buriny môžu mať vytvorené maximálne klíčne listy (BBCH 10). Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu, je možné, že pri vyschnutých pôdach sa účinok prejaví až po následných zrážkach.

Repku jarnú a horčicu ošetrujte 1,5 l dávkou PARSAN 500 SC na hektár do 2 dní po zasiatí plodiny.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
repka ozimná, repka jarná, horčica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1,5 l AT 1 x za 2 roky
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na rastlinné produkty, vrátane produktov množenia. Podľa súčasných poznatkov je PARSAN 500 SC dobre znášaný všetkými odrodami repky ozimnej a repka jarnej , vrátane tzv. dvojnulovej.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka metazachlor patrí do skupiny chloracetamidov, jej účinok spočíva v inhibícii syntézy mastných kyselín s veľmi dlhým reťazcom, ktoré sú dôležité pri biosyntéze lipidov. Doteraz neboli zaznamenané žiadne prípady zníženého účinku na cieľové organizmy, alebo vznik rezistencie na účinnú látku metazachlor. Napriek tomu je vhodné dodržovať správnu antirezistentnú stratégiu, t.j. pri aplikáciách herbicídnych prípravkov dbať na používanie rôznych skupín účinných látok v priebehu vegetácie.

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pri normálnom zbere repky ozimnej a repky jarnej, horčice možno pestovať akúkoľvek plodinu. dôsledku vymrznutia repku ozimnú zaorať, je možné ako následnú plodinu zaradiť jarné obilniny, repku jarnú, zemiaky, repu cukrovú a kukuricu. Pred výsevom je potrebné premiešať pôdu do hĺbky 15 cm.

Po zaoraní horčice (aplikácia PARSAN 500 SC na jar) je možné pestovať len repku jarnú, zemiaky a druhy kelu.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

Užitočné rady a tipy
  • Kombinované balíčky na 10 ha: PARSAN 500 SC + GALICLOM PACK a PARSAN 500 SC + GALICLOM + BACKROW PACK účinne ochránia porasty repky proti širokému spektru burín vrátane lipkavca
  • Sólo aplikovaný PARSAN 500 SC má široké aplikačné okno a môže byť použitý až do 5.listu repky
  • Postemergentné použitie tank-mixu PARSAN 500 SC s graminicídom CENTURION PLUS (0,8 l/ha) v repke je bez známok fytotoxicity na kultúrnej plodine