Centurion® Plus

S vyššou intenzitou proti trávovitým burinám

Postrekový selektívny systémový herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

  • Spoľahlivá a úsporná likvidácia výmrvu obilnín
  • Rýchly a systémový účinok proti trávovitým burinám
  • Výborná cena ošetrenia

Účinná látka: clethodim 120 g/l

Balenie: 5 l kanister

Pôsobenie prípravku

Prípravok CENTURION® PLUS je systémový herbicíd. Jeho účinná látka clethodim patrí do skupiny cyclohexandiónov. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu Acetyl Coenzym A karboxylázy, ktorý zabraňuje tvorbe lipidov, dôležitej súčasti bunkových stien, následkom čoho rastlinné pletivá odumierajú smerom od rastových vrcholov. Preniká do rastliny cez kutikulu listov v priebehu 1 hodiny po aplikácii. V rastline sa pohybuje floémom smerom do koreňov spolu s produktmi fotosyntézy a xylémom smerom do nadzemných častí spolu s vodou a živinami. Herbicídny účinok sa prejaví po 7 – 10 dňoch od aplikácie. Pri dlhodobom suchu alebo chlade môže byť herbicídny účinok oneskorený. Zvyčajne po 7 dňoch dochádza k zastaveniu rastu, pletivo vegetačného vrcholu postupne hnedne a hnije. Novo rastúce listy žltnú a odumierajú. Staršie listy odumierajú za viditeľnej zmeny farby na oranžovú až červenú.

Upozornenie:

Nepoužívajte CENTURION® PLUS v tank-mixe s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku bentazon alebo pyrithiobac. Účinné látky si vzájomne rušia herbicídne účinky (antagonizmus). Nepoužívajte v tank-mixe s inými herbicídmi!

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: lipnica ročná, pýr plazivý, psiarka roľná, pýr obyčajný, ježatka kuria, mätonohy, proso, metlička obyčajná, ovos hluchý, psinčeky, stoklasy, jačmene, prstovka krvavá, moháre, cirok alepský zo semena, výmrv obilnín

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 250 – 400 l/h

Maximálny počet aplikácií počas vegetačnej sezóny: 1×

Prípravkom CENTURION® PLUS ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu od 2. listu až do konca odnožovania (BBCH 12 – 29). Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie závisí od kvality ošetrenia. Vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať medzi 65 % a 90 %, teploty v rozmedzí +8 – +25 °C. Teplé a vlhké počasie priaznivo ovplyvňuje rýchlosť príjmu a rozvádzanie účinnej látky v trávovitých burinách. Vyhnite sa aplikácii prípravku CENTURION® PLUS ak rastliny trpia suchom. CENTURION® PLUS je odolný proti zmytiu dažďom už 1 hodinu po aplikácii. Po aplikácii na trváce trávy nekultivujte povrch pôdy, aby účinná látka mohla byť rozvedená i do podzemných orgánov.

Repa cukrová, repa kŕmna: Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov repy, do začiatku zapájania porastu (BBCH 12 – 30).

Slnečnica: Prípravok aplikujte od vytvorenia prvého páru pravých listov slnečnice, do začiatku predlžovania stonky (BBCH 12 – 30).

Sója: Prípravok aplikujte, keď je vytvorený trojlist na 2. uzle, do tvorby bočných výhonov, t. j. 9 a viac bočných výhonov 1. radu viditeľných (BBCH 12 – 29).

Hrach: Prípravok aplikujte od 2. vyvinutého listu, do začiatku predlžovania stonky (BBCH 12 –30).

Rajčiak: Prípravok aplikujte od 2. pravého listu vyvinutého na hlavnej stonke (do úplne vyvinutých 9 alebo viac listov na hlavnej stonke (BBCH 12 –19).

Repka ozimná: Proti výmrvu obilnín a jednoročným trávam aplikujte prípravok na jeseň, od prvého páru pravých listov repky (BBCH 12) alebo na jar proti jednoročným trávam a to najneskôr do začiatku predlžovania stonky (BBCH 30). Na výmrv obilnín v 3 listoch účinkuje už pri dávke 0,6 l/ha a na ježatku v akejkoľvek rastovej fáze je dostačujúca dávka 0,75 l/ha

Zemiak: Prípravok aplikujte po vzídení plodiny, od vyvinutého 2. listu na hlavnej stonke, ale ešte pred zapojením porastu, t.j. do výšky zemiaka 13-15 cm (BBCH 12 – 30). Dbajte na vhodnú vývojovú fázu trávovitých burín.

Mrkva: Prípravok aplikujte v štádiu od 2 do 9 vytvorených listov mrkvy (BBCH 12 - 19).

Cibuľa (výsev): Prípravok aplikujte od fázy 1 – 2 pravých listov (BBCH 11- 12). Upozornenie: Zelenú vňať (tzv. sečku) z ošetrených porastov nemožno konzumovať!

Cibuľa (zo sadzačky): Prípravok aplikujte po vytvorení minimálne 2 listov , na ktorých je dokonalá vosková vrstva.

Kapusta hlávková: Prípravok aplikujte po dobrom zakorenení priesad t.j. najskôr 14 dní po výsadbe podľa výskytu burín.

Jahoda: Prípravok aplikujte od rastového štádia 2. listu, do štádia kvitnutia jahody (BBCH 12 – 59) alebo až po zbere ovocia, t.j. od začiatku tvorby pazuchového pupeňa, do štádia, kedy staré listy odumierajú a mladé listy sú kučeravé (BBCH 91 – 93). Na novo založených plantážach aplikujte až po dobrom zakorenení sadeníc jahody. Ak používate iný herbicíd (na báze účinných látok metamitron alebo lenacil), prípravok CENTURION® PLUS aplikujte aspoň 7 dní pred alebo 7 dní po postreku týmito prípravkami.

Poznámka
Poľné plodiny a zeleninu možno proti dvojklíčnolistovým burinám herbicídne ošetriť buď najmenej 7 dní pred použitím prípravku CENTURION® PLUS alebo najmenej 7 dní po jeho použití!

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri používaní prípravku CENTURION® PLUS podľa návodu na použitie nedochádza k prejavom fytotoxicity. Nebola zistená odrodová citlivosť na prípravok CENTURION® PLUS. Ošetrené plodiny nepoužívajte na kŕmenie hospodárskych zvierat kým neuplynula ochranná doba od aplikácie prípravku!

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu plodín.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

CENTURION® PLUS pri dodržaní predpísanej dávky nemá negatívny vplyv na následné ani náhradné plodiny. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty! Postrekujte za bezveterného počasia, aby postreková kvapalina nezasiahla susedné plodiny. Citlivá je najmä kukurica a obilniny.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
repa cukrová jednoročné trávy0,7 – 0,8 l 56
repa cukrová pýr 2,0 – 2,2 l 56
repa kŕmna, hrach jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 56
repa kŕmna, hrach pýr 2,0 - 2,2 l 56
rajčiak jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 30
rajčiak pýr 2,0 - 2,2 l 30
slnečnica jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 100
slnečnica pýr 2,0 - 2,2 l 100
sója jednoročné trávy 0,7 – 0,8 l 60
sója pýr 2,0 - 2,2 l 60
repka ozimná jednoročné trávy, výmrv obilnín 0,7 – 0,8 l 120 jesenná aplikácia
repka ozimná pýr 2,0 - 2,2 l 120 jarná aplikácia
zemiak jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l 56
zemiak pýr 2,0 l 56
mrkva jednoročné trávy 0,8 l 40
mrkva pýr 2,0 l 40
cibuľa jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l 60 zo sadzačky
cibuľa jednoročné trávy 0,7 - 0,8 l 60 semenné porasty
cibuľa jednoročné trávy 0,8 l 60 výsev
cibuľa pýr 2,0 l 60
kapusta hlávková jednoročné trávy 0,8 l 28
kapusta hlávková pýr 2,0 l 28
jahoda jednoročné trávy 0,8 l 30
jahoda pýr 2,0 l 30
Užitočné rady a tipy
  • Postemergentné použitie tank-mixu Banket s graminicídom CENTURION PLUS (0,8 l/ha) v repke je bez známok fytotoxicity na kultúrnej plodine
  • CENTURION PLUS patrí pri základnej a jednotnej dávke 0,8 l/ha k najrýchlejším graminicídom na trhu
  • Bezpečná je aj jeho aplikácia v tank-mixoch v cukrovej repe
  • Za nákup sólo 50 l CENTURION PLUS + 5 l CENTURION PLUS zdarma
  • Pre herbicídne ošetrenie slnečnice (technológia CLEARFIELD) a sóje je možné využiť balíček PASSAT + CENTURION PLUS PACK na 20 hektárov