Sumi-Alpha® 5 EW

Zbavte sa škodcov

Insekticídny postrekový prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej - voda (EW) určený na likvidáciu žravých a cicavých škodcov v repke olejnej.

  • Kontaktný aj požerový účinok na škodcov
  • Výborná účinnosť proti larválnym štádiám aj dospelcom
  • Odolnosť k UV žiareniu

Účinná látka: esfenvalerate 50 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Sumi - Alpha 5 EW je insekticid zo skupiny pyrethroidov (IRAC skupina 3A, modulátory sodíkových kanálikov) obsahujúci účinnú látku esfenvalerate. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed proti cicavým a žravým škodcom. Sumi - Alpha 5 EW je nesystémový insekticíd s čiastočne translaminárnym efektom. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že blokuje sodíkové kanály na membránách hmyzu. V dôsledku toho je narušený proces nervového impulzu a v konečnej fáze dochádza k paralýze a uhýnu škodcov. Pôsobí na všetky vývojové štádiá hmyzu. V závislosti od priebehu počasia sú rastliny chránené 7-14 dní po aplikácii.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
repka ozimná blyskáčik repkový 0,15 l 56
Pokyny pre aplikáciu

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte po nálete chrobákov od začiatku predlžovania byle až do začiatku kvitnutia (BBCH 30–60) dávkou prípravku 0,15 l/ha. Odporúčaná dávka vody je 300–400 l/ha. Povolená je jedna aplikácia za rok.

Maximálny počet aplikacii v roku: 1× v repke olejnej, 3× v obilninách

Aplikačná dávka vody: 300–400 l vody/ha

Termín aplikacie: podľa signalizácie, od začiatku výskytu, proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému na repke olejnej pri BBCH 30 - 60, proti blýskáčikovi repkovému na repke olejnej pri BBCH 50–55, proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kapustovému na repke olejnej pri BBCH 60– 65, proti kohútikom rodu Oulema a voškám v obilninách pri BBCH 12–62.

Antirezistentné opatrenia

Použitie akéhokoľvek opatrenia na poraste je potrebné podriadiťopatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia pri prípravku Sumi - Alpha 5 EW zahŕňa jednu aplikáciu počas vegetácie a to iba v registrovanej dávke aplikovanej v súlade s platným odporúčaním. Nijaké ďalšie opatrenia nie sú potrebné.