Mospilan® 20 SP

Neprekonateľne dlhý insekticídny účinok

Postrekový systémovo účinný insekticíd vo forme vodou rozpustného prášku určeného k ničeniu širokého spektra živočíšnych škodcov v ochrane rastlín.

  • Bezkonkurenčne dlhodobá ochrana proti škodcom
  • Dážď ani vysoké teploty nemajú negatívny vplyv na účinnosť prípravku
  • Bezpečný pre včely - možnosť použitia aj v kvitnúcom poraste

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

Balenie: 4x300 g vodorozpustná fólia WSB a potlačené PET/ALU/PE vrecko

Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN 20 SP, je systémový insekticíd, ktorý pôsobí ako neurotoxikant (blokáda nikotínového ACh receptoru v postsynaptickej membráne).

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 max. 2×
repka ozimná, repka jarná krytonos repkový, krytonos štvorzubý 0,12 kg AT max. 1×
repka olejka blýskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1×
repka olejka byľomor kelový, krytonos šešuľový 0,15 kg AT max. 1×
jabloň voška skorocelová 0,125 kg 14 max. 1×
jabloň voška jabloňová 0,1 kg 14 max. 1×
rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 max. 2×
paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 max. 2×
Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín!

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Zemiak
Ošetrujte v čase maximálneho liahnutia lariev, v rastovej fáze od začiatku kvitnutia, do rastovej fázy kedy 50% bobúľ v 1. plodenstve má konečnú veľkosť (BBCH 60-75).

Dávka vody je 400 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Repka
Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému ošetrujte repku podľa signalizácie, na začiatku náletu škodcov; do konca rastovej fázy predlžovania stonky (BBCH 39); proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte repku podľa signalizácie v čase od začiatku, do konca tvorby súkvetia (žltý puk) (BBCH 50 – 59); proti byľomorovi kelovému a krytonosovi šešuľovému ošetrujte repku v čase plného kvitnutia najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 63 - 69).

Dávka vody je 300 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň
Proti voškám ošetrujte jabloň na začiatku ich výskytu, od rastovej fázy začiatku pučania pupeňov (BBCH 53). Neaplikujte počas kvitnutia jablone!

Dávka vody je 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Rajčiak

Proti molici skleníkovej ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy, kedy je 1.vrcholík viditeľný, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 51 – 69).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Paprika

Proti voške broskyňovej ošetrujte pri zistení 1. výskytu neokrídlených vošiek na listoch rastlín, od rastovej fázy viditeľného 1. kvetného pupeňa, do začiatku kvitnutia (BBCH 51 – 61).

Dávka vody: 200 – 600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Menej významné použitie - návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
mak byľomor makový 0,15 kg AT
slnečnica potemník pieskový 0,15 kg AT
slnečnica bzdôšky, strapky 0,15 kg AT
kôstkoviny štítnička nebezpečná 0,25 kg 14
čerešňa, višňa nosániky 0,25 kg 14
čerešňa, višňa kvetovka kôstková 0,25 kg 14
malina, černica byľomor ostružinový 0,25 kg 49
ďatelina lúčna nosániky (rod Apion) 0,15 kg AT semenné porasty
jabloň, hruška obalovač jablčný 0,25 kg 14 použitie iba po ukončení kvitnutia
marhuľa, broskyňa vošky, obalovač jablčný 0,25 kg 14 použitie iba po ukončení kvitnutia
orech vrtivka orechová 0,25-0,375 kg 14 použitie iba po ukončení kvitnutia
hrach vošky, listárik čiarkovaný, zrniarka hrachová 0,20-0,25 kg 14 použitie iba po ukončení kvitnutia
zemiak vošky 0,20-0,25 kg 7 použitie iba po ukončení kvitnutia
repa cukrová rýhovec repový, psota repová 0,25 kg 7 použitie iba po ukončení kvitnutia
kapusta hlávková molica lastovičníková, vošky 0,20-0,25 kg 14 použitie iba po ukončení kvitnutia
šalát hlávkový, špenát, bylinky a jedlé kvety vošky 0,25 kg 7 použitie iba po ukončení kvitnutia
repka ozimná voška broskyňová, molička kapustová 0,15 kg AT jesenná aplikácia na mladé rastliny

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Pokyny pre aplikáciu

Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetrenie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Mak
Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, v rastovej fáze vývoju kvetenstva (BBCH 55 – 59).

Dávka vody 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Slnečnica
Proti potemníkovi ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy klíčnych listov, do rastovej fázy konca predlžovania stonky (BBCH 10 – 39); proti bzdôškam a strapkám ošetrujte podľa signalizácie, od rastovej fázy klíčnych listov, do začiatku vývoja súkvetia (BBCH 10 – 51).

Dávka vody 300 – 500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Kôstkoviny
Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoju kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Čerešňa, višňa
Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoju kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody 1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií proti nosánikom: 2x.

Maximálny počet aplikácií proti kvetovke kôstkovej: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

Malina, černica

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoju kvetenstva (BBCH 59), taktiež je možná aplikácia po zbere.

Dávka vody: 200-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x.

Ďatelina lúčna

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoju kvetenstva (BBCH 59).

Dávka vody: 300-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Jabloň, hruška, marhuľa, broskyňa

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov, v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu, keď je ovocie zrelé pre spotrebu (BBCH 71-89).

Dávka vody: 600-1200 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

Orech

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, počas dozrievania plodov, v rastovej fáze od začiatku vývoja plodov po fázu plnej zrelosti (BBCH 71 – 89).

Dávka vody: 600-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba po ukončení kvitnutia.

Hrach (so strukmi aj bez strukov)

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Zemiak

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do konca vývoja súkvetia (BBCH 59).

Dávka vody: 200-600 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Repa cukrová

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do štádia keď koreň dosahuje typickú veľkosť (BBCH 49*).

Dávka vody: 200-500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Kapusta hlávková

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia 50% veľkosti hlávky (BBCH 45).

Dávka vody: 400-1000 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Šalát hlávkový, špenát, bylinky a jedlé kvety

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, najneskôr do dosiahnutia typickej veľkosti (BBCH 49).

Dávka vody: 400-1500 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x. Z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu neaplikujte prípravok počas kvitnutia, použitie povolené iba pred kvitnutím.

Repka ozimná

Ošetrujte jesennou aplikáciou na mladé rastliny proti voškám podľa signalizácie.

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 1x.

Krytonos šešuľový
Krytonos repkový
Byľomor kelový
Užitočné rady a tipy
  • Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN 20 SP a MARKATE 50, ktoré obsahuje balíček MOSPILAN 20 SP + MARKATE 50 PACK
  • V prípade aplikácie MOSPILAN 20 SP vo vodorozpustných sáčkoch spolu s čistým roztokom dusíkatého hnojiva typu DAM 390, je potrebné vodorozpustné sáčky s obsahom prípravku najskôr rozpustiť vo vode.