Mospilan® Mizu 120 SL

O úroveň vyššie v ochrane úrody

Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ochranu pšenice a repky olejnej proti živočíšnym škodcom.

  • Špičková tekutá formulácia osvedčeného prípravku
  • Systémové pôsobenie v celej rastline
  • Registrácia aj v pšenici proti voškám

Účinná látka: acetamiprid 120 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN MIZU 120 SL, je vysoko účinný systémový insekticíd, zo skupiny neonikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom systéme hmyzu, čím následne dochádza k paralýze a úhynu cieľových škodcov.

Pokyny pre aplikáciu

Pšenica:
Proti voške ovsenej a voške čremchovej ošetrujte podľa signalizácie na začiatku náletu škodcov v rastovej fáze od začiatku klasenia až po koniec vývoja plodu (BBCH 51-79).

Maximálny počet ošetrení: 2 x za vegetačnú sezónu

Interval medzi ošetreniami: 14 dní

Množstvo vody: 200-400 l/ha

Repka:
Ošetrujte na začiatku náletu škodcov.

Proti blyskáčikovi repkovému ošetruje v rastovej fáze vývoja súkvetia plodiny (BBCH 51-59).

Proti krytonosovi šešulovému ošetrujte v rastovej fáze od začiatku kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny (BBCH 69 - 71).

Maximálny počet ošetrení: max. 1x za vegetačnú sezónu, pred kvitnutím repky alebo po jej odkvitnutí. Neaplikujte na kvitnúcu repku.

Množstvo vody 200-400 l/ha

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica voška ovsená, voška čremchová 0,35 l 28 dní
repka olejná blyskáčik repkový 0,35 l -
repka olejná krytonos šešuľový 0,35 l 28 dní
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri použití prípravku v súlade s odporúčaniami v etikete sa nepredpokladajú žiadne prejavy fytotoxicity, odrodovej citlivosti ani iné negatívne prejavy na rastlinách alebo rastlinných produktoch.

Vplyv na úrodu

Prípravok nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody a na procesy spracovania.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

Užitočné rady a tipy
  • Z hľadiska kombinovaného účinku je vhodné pri ošetrovaní repky používať tank-mix prípravkov MOSPILAN MIZU 120 SL a MARKATE 50, ktoré obsahuje balíček MOSPILAN MIZU 120 SL + MARKATE 50 PACK
  • MOSPILAN MIZU 120 SL je možné kombinovať s listovými hnojivami aj s DAM 390