Intuity®

Šiesty zmysel pre Vašu repku

Fungicíd vo forme suspenzného koncentrátu (SC) určeného na ošetrovanie repky jarnej a repky ozimnej proti bielej hnilobe.

  • Rýchly prienik účinnej látky do pletív
  • Translaminárne a lokálne systémové pôsobenie
  • Zvýšenie úrody a kvality produkcie

Účinná látka: mandestrobin 250 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

INTUITY je fungicíd určený na ničenie bielej hniloby (Sclerotinia sclerotiorum) v repke. Účinná látka prípravku INTUITY patrí do skupiny strobilurínových fungicídov s preventívnym účinkom. Mandestrobin je fungicíd, ktorý je translokovaný v rastlinách translaminárnym pohybom. Patrí do skupiny QoI fungicídov - inhibítorov respirácie. Tieto narúšajú schopnosť patogénov produkovať energiu vo forme ATP tým, že blokujú prenos elektrónov v elektrónovom reťazci.

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok aplikujte pri vysokom riziku choroby od štádia, keď sú prvé kvety otvorené (BBCH 60) až do konca kvitnutia (BBCH 69) a keď prejavy choroby ešte nie sú viditeľné.

Repka jarná a repka ozimná:

Nepoužívajte viac ako 1x na plodinu a sezónu, pričom aplikácia sa môže vykonávať len raz za dva roky v repke jarnej a raz za tri roky v repke ozimnej v tej istej oblasti. Nevykonávajte žiadne ďalšie aplikácie s prípravkami obsahujúcimi účinnú látku mandestrobin.
Množstvo vody: 200 – 400 l/ha
Neaplikujte na odvodnených miestach.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
repka jarná, repka ozimná biela hniloba 0,8 l AT Max. 1 aplikácia

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Užitočné rady a tipy
  • Vhodnými tank-mixami s prípravkom INTUITY v dávke 0,6 l/ha sú 0,4 l/ha TURBOSAN alebo 0,4 l/ha PHABIA 300 EC
  • Na ošetrenie repky v období kvitnutia je možné využiť cenovo zvýhodnený balíček Mospilan Mizu 120 SL + Intuity Pack