Callam®

Ukážkový herbicíd do kukurice

Postrekový herbicídny prípravok forme vodorozpustných granúl určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín v kukurici.

  • Obsahuje dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom pôsobenia.
  • Okamžitý efekt proti dvojklíčnolistovým burinám
  • Vynikajúci partner do kombinácie s prípravkom Nisshin 4 SC alebo Fornet Extra 6 OD

Účinná látka: dicamba 600 g/kg, tritosulfuron 125 g/kg

Balenie: 3 l HDPE kanister plnený do 2 kg

Pôsobenie prípravku

Callam je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín. Herbicídny účinok je hlavne cez listy. Na jednoklíčnolistové buriny je prípravok vysoko selektívny. Účinné látky dicamba a tritosulfuron sú po preniknutí cez povrch listu v rastline rozvádzané akropetálne a bazipetálne, ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín a zároveň v ovplyvňovaní hladiny auxínov v rastline. Účinok sa prejaví po 3–5 dňoch zastavením rastu, buriny už v tomto štádiu prestávajú kukurici konkurovať. Postupne žltnú, v priebehu 2–3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie účinok urýchľuje.

Obidve účinné látky sa v pôde odbúravajú veľmi rýchlo. Pôdna mikroflóra ani jej biologická aktivita sa po použití prípravku nemenia.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, láskavce (ohnutý, zelenoklasý), lobody, mrlíky (biely, hybridný), žltnice, lipkavec obyčajný, hluchavky, rumančeky, horčiaky, ľulok čierny, hviezdica prostredná, voškovník obyčajný

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačná dávka je 0,3–0,4 kg/ha.

Aplikácia sa vykonáva v rastovej fáze 2–4 listov burín, najvýhodnejšie v rastovej fáze kukurice BBCH 12–14 (maximálne do 6 listov kukurice). V prípade horších klimatických podmienok je vhodná kombinácia s adjuvantom Spartan (0,1%).

Podmienky vhodné na rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, pretože prípravok je prijímaný iba listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok Callam použitý samostatne alebo s adjuvantom (napr. Spartan) nemá žiadny negatívny vplyv na následné plodiny, ktoré budú vysievané po zbere kukurice. Ako náhradná plodina môže byť vysievaná kukurica hneď po príprave pôdy. Obilniny ako náhradné plodiny môžu byť vysievané 4 týždne po aplikácii a po príprave pôdy.

Miešateľnosť

Prípravok je miešateľny s kvapalnými hnojivami (nie DAM 390), herbicídmi, insekticídmi a fungicídmi.

Obmedzenia

Neaplikujte pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25 °C. Zrážky 5 hodín po ošetrení účinok neovplyvňujú.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávy, pýr plazivý 0,4 kg
+ 1–1,5 l
AT TM Nisshin 4 SC
repka ozimná dvojklíčnolistové buriny 0,3 kg
+ 0,1–0,15%
AT TM Spartan

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Účinok na buriny: NISSHIN 4 SC 1,5 l/ha + CALLAM 0,3 kg/ha
Ošetrená kukurica Callam + NISSHIN 4 SC
CALLAM 0,3 l/ha
Kontrola
Užitočné rady a tipy
  • Zaručenú likvidáciu najširšieho spektra dvojklíčnolistových, jednoročných a trávovitých burín na 40 hektároch kukurice zabezpečí cenovo výhodný balíček NISSHIN 4 SC + CALLAM + SPARTAN PACK alebo FORNET EXTRA 6 OD + CALLAM + SPARTAN PACK (na 20 hektárov)
  • CALLAM je expert na prerastené mrlíky a pichliač v kukurici
  • Pri burinou neprerastených porastoch postačuje dávka 0,2 kg/ha