Koban® Top

Spoľahlivo, šetrne a efektívne

Postrekový preemergetntný a postemergentný herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici.

  • Možnosť preemergentnej aj skorej postemergentnej aplikácie
  • Dlhodobá reziduálna účinnosť
  • Osvedčená likvidácia dvojklíčnolistových aj trávovitých burín v kukurici

Účinná látka: pethoxamid 300 g/l, terbuthylazine 187 g/l

Balenie: 10 l coex HDPE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

KOBAN TOP obsahuje dve herbicídne účinné látky pethoxamid a terbuthylazine. Obe účinkujú najmä cez pôdu s reziduálnou účinnosťou, čo zabezpečuje dobrú kontrolu burín vzchádzajúcich vo vlnách, ako napríklad ježatka. Pethoxamid trávy prijímajú cez výhonky a dvojklíčnolistové buriny najmä cez korene; príjem cez listy je možný len v menšej miere. Terbuthylazine je prijímaný najmä cez korene, vysoké teploty a nízka vlhkosť urýchľujú príjem. V rastline sa translokuje akropetálne xylémom. Translokácia účinnej látky terbuthylazine po príjme listami je možná v obmedzenej miere.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny:
Dvojklíčnolistové buriny: podslnečník Theophrastov, láskavec ohnutý*, loboda konáristá*, výmrv repky, kapsička pastierska, mrlík biely*, durman obyčajný, bocianik, žltnica maloúborová*, lipkavec obyčajný, pakost, hluchavky, rumančeky, bažanka ročná, nezábudka roľná, horčiaky*, portulaka zeleninová, horčica roľná, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialka roľná*

Trávy – aplikácia do fázy BBCH 09 (začiatok vzchádzania), lipnica ročná*, ježatka kuria, mätonoh

Stredne citlivé buriny: ľuľok čierny, prstovka krvavá, praslička roľná, pupenec roľný

Odolné buriny: psiarka roľná, trváce trávy

Pokyny pre aplikáciu

Aplikácia 1 x 4 l/ha je možná len raz za 3 roky na tom istom pozemku.

Dávka vody 200-400 l/ha.

KOBAN TOP aplikujte preemergentne - do 3 dní po sejbe (BBCH 00-09) - na dobre pripravený povrch bez hrúd, alebo postemergentne - od prvého až po štvrtý list kukurice (BBCH 10-14).

Prípravok KOBAN TOP je možné kombinovať s inými herbicídmi do kukurice, napríklad s účinnými látkami ako mesotrione (LOGANO) alebo nicosulfuron (NISSHIN 4 SC).

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Za nepriaznivých podmienok (nedostatočná vosková vrstvička na listoch pri aplikácii, zhutnená pôda, chladné a vlhké počasie) sa môžu na listoch vyskytnúť prechodné vyblednutia, škvrny, ktoré rýchlo zmiznú počas rastu.

V prípade kukurice na osivo je možná zvýšená citlivosť niektorých materských a otcovských línií.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Pethoxamid je chloroacetamid zo skupiny HRAC K3 - je inhibítor biosyntézy mastných kyselín a inhibuje delenie buniek citlivých rastlín. Terbuthylazine je triazín zo skupiny HRAC C1 - inhibuje fotosyntézu vo fotosystéme II. Účinnosť látky terbuthylazine na Polygonum sp., Atriplex sp., Amanthus sp., Chenopodium sp., a Galinsoga sp., Solanum sp., Viola sp. a iné (vyššie označené hviezdičkou) môže byť znížená na lokalitách, kde bol terbuthylazine používaný už niekoľko rokov.

V prípade neočakávanej nedostatočnej účinnosti na takéto buriny sa odporúča ošetrovať s herbicídmi s iným spôsobom účinku.

Neznižovať dávky prípravku, dodržiavať termín aplikácie.

Vplyv na úrodu

Nie je známy.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

V prípade výpadku plodiny na jar po aplikácii KOBAN TOP sa môže znovu zasiať priamo iba kukurica, alebo 6 – 8 týždňov po ošetrení a orbe môžu byť vysiate nasledovné rastliny: cirok, slnečnica, ďatelina a trávy.

Po zbere kukurice ošetrenej KOBAN TOP môže byť na jeseň alebo na jar zasiata ako následná akákoľvek plodina. Za nepriaznivých poveternostných podmienok sa môžu na následnej plodine vyskytnúť poškodenia, najmä na obilninách.

Zabráňte zasiahnutiu plodín a necieľových rastlín mimo ošetrovanej plochy.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 4 l AT preemergentne
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 4 l AT postemergentne

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Užitočné rady a tipy
  • Prí vzídených burinách (skoro postemergente) využite náš balíček KOBAN TOP + LOGANO na 20 ha.
  • Pri skoro post emergentnom použití by mali mať ježatky maximálne 2 listy .