Nisshin® 4 SC

Viac bezpečia pre kukuricu

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

  • Excelentný účinok proti trávovitým burinám vrátane pýru a prosa
  • Nezmenená pôsobnosť aj v suchých podmienkach
  • Vysoká tolerancia k hybridom až do 8. listu kukurice

Účinná látka: nicosulfuron 40 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

Nisshin 4 SC je selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie jednoročných a trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Patrí do skupiny sulfonylmočovín. Nicosulfuron pôsobí ako inhibitor syntézy acetolactatu (ALT).

Najlepší účinok vykazuje, ak je aplikovaný za teplého a vlhkého počasia v období aktívneho rastu burín.

Prípravok NISSHIN 4 SC účinkuje proti jednoročným trávovitým burinám ako sú napr.: ježatka kuria v rastovej fáze 3–4 listov, proti vytrvalým trávovitým burinám ako je napr.: pýr plazivý v rastovej fáze 3–4 listov alebo cirok alepský vzchádzajúci z rizómov /podzemkov/ pri výške 30 cm. Jednoročné širokolisté buriny ako sú napr. láskavce, rumančeky, hviezdica prostredná a horčiaky sú ničené v rastovej fáze 2–4 pravých listov.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso, cirok alepský, láskavec ohnutý, horčica roľná, durman obyčajný, voškovník obyčajný, portulaka zeleninová

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200–400 l/ha podľa použitého druhu trysiek a postrekovača.

Maximálny počet aplikácií: 1× za sezónu a 1x za 2 roky na tom istom pozemku.

Kukurica: Herbicíd Nisshin 4 SC sa používa v rastovej fáze 2–8 listov kukurice. Ošetrenie v neskorších rastových fázach môže spôsobiť zníženie herbicídnej účinnosti prípravku, pretože rastúca kukurica môže listami prekryť buriny.

Buriny: Optimálny termín pre aplikáciu herbicídu Nisshin 4 SC proti jednoročným burinám a trávam je rastová fáza 3–4 listov. Proti pýru je najvhodnejšia aplikácia v období, keď je vzídených 90 % pýru a rastliny dosahujú dĺžku 10–15 cm (3–4 listy). Najlepší účinok proti ciroku alepskému (vzchádzajúcemu z rhizómov) dosiahnete aplikáciou v štádiu, keď cirok dosiahne výšku 30 cm.

Herbicídny účinok môže byť zoslabený, ak bol prípravok aplikovaný za suchého a chladného počasia. Neodporúča sa aplikácia ak je porast kukurice slabý alebo stresovaný.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Ak je Nisshin 4 SC používaný v monokultúrach niekoľko rokov po sebe, existuje potencionálne riziko rezistencie. Ako antirezistentnú stratégiu je vhodné používať Nisshin 4 SC v TM, alebo striedať s inými herbicídmi s odlišným mechanizmom účinku, predovšetkým v monokultúrach kukurice. Rotácia plodín, v ktorých sa aplikujú herbicídy s odlišným mechanizmom účinku, môže byť použitá ako vhodná stratégia proti vývoju rezistencie.

Vplyv na úrodu

1–2 týždne po aplikácii prípravkom Nisshin 4 SC sa môže objaviť prechodné zožltnutie, spomalenie rastu. Tento stav nie je trvalý a po krátkej dobe doznie bez nepriaznivého vplyvu na úrodu.

Na niektorých obzvlášť citlivých odrodách môže byť pozorovateľná deformácia kvetov. Prípravok nepoužívajte na stresované porasty, pretože to môže viesť k trvalému poškodeniu rastlín a strate úrody. Zabezpečte rovnomernú aplikáciu v odporúčanej dávke na zdravý porast!

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Nicosulfuron je veľmi rýchlo degradovateľný vo väčšine pôd. V rámci bežného osevného postupu môžu byť pestované po orbe ozimné obilniny a všetky následné plodiny bez obmedzenia. V prípade výrazného sucha neodporúčame siatie repky olejnej alebo medziplodiny. V prípade nutnej vyorávky je možné ako následnú plodinu použiť kukuricu alebo po orbe sóju. Neodporúčame pestovať slnečnicu, cirok, kapustovité rastliny, fazuľu. Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné plodiny!

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
kukurica jednoročné trávy, dvojklíčnolistové buriny 1 l AT (TM) Callam 0,3–0,4 kg
TM Certo 0,2 kg
TM Runner 0,3 kg
kukurica pýr, dvojklíčnolisté buriny 1,5 l AT (TM) Callam 0,3–0,4 kg
TM Certo 0,2 kg
TM Runner 0,3 kg
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,75 l alebo
+ (0,3–0,4 kg)1 alebo (0,2kg)2
+ (0,1 %)3
AT  
(TM)1 Callam
(TM)2 Certo
(TM)3 Spartan, POST
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 0,75 l
+ (1,2 l)1
+ (1 l)2
AT  
(TM)1 Dicopur D, Darby
(TM)2 Istroekol, POST

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Užitočné rady a tipy
  • Za nákup sólo 50 l NISSHIN 4 SC + 5 l NISSHIN 4 SC zdarma
  • Vyvážené kombinácie v balíčkoch: NISSHIN 4 SC + RUNNER + SPARTAN PACK a NISSHIN 4 SC + CERTO + SPARTAN PACK sú osvedčeným riešením postemergentnej kontroly burín v kukurici
  • Zaručenú likvidáciu najširšieho spektra dvojklíčnolistových, jednoročných a trávovitých burín na 40 hektároch kukurice zabezpečí cenovo výhodný balíček NISSHIN 4 SC + CALLAM + SPARTAN PACK