Campus®

Stavte na istotu hneď od začiatku

Herbicídny postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu na preemergentné ošetrenie kukurice proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam.

  • Výhodné preemergentné ošetrenie
  • Dlhodobé pôsobenie proti dvojklíčnolistým aj trávovitým burinám
  • Výborná tolerancia ku kukurici, bez známok fytotoxicity

Účinná látka: dimethenamid – P 720 g/l

Balenie: 5 l coex PE/PA kanister

Pôsobenie prípravku

Dimethenamid-P patrí do skupiny chlóracetamidov a je prijímaný rastlinami cez koleoptily klíčiacich rastlín.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: prstovka, ježatka kuria, lipica ročná, moháre, cirok alepský, láskavec ohnutý, žltnica maloúborová, iva voškovníkovitá, portulaka zeleninová, ľuľok čierny, drchnička roľná, zemedym lekársky, mak vlčí, hviezdica prostredná, veroniky.

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, lipkavec obyčajný, bažanka ročná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), starček obyčajný, horčica roľná, mlieče.

Odolné buriny: mrlíky.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
kukurica dvojklíčnolistové buriny a jednoročné trávy 1,2 - 1,4 l AT
Pokyny pre aplikáciu

Množstvo vody 400 - 600 l/ha

Maximálny počet ošetrení: 1x

CAMPUS® aplikujte do 3 dní po sejbe a pred vzídením burín; pri suchej jari alebo v arídnych oblastiach je vhodnejšie zapracovanie do pôdy 2-5 cm hlboko. Aplikačná dávka závisí od štruktúry pôdy a obsahu organickej hmoty. Vyššiu dávku použite na pôdach s jemnou štruktúrou s vysokým obsahom organickej hmoty, poprípade na plochách silne zaburinených.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Reziduálna účinnosť neobmedzuje možnosti osevného postupu, prípravok je dostatočne tolerantný k jednotlivým plodinám a pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe negatívne vplyvy na následné a susediace plodiny.

Ako náhradné plodiny, v prípade predčasného zaorania plodín ošetrených prípravkom CAMPUS, sa môže minimálne po 2 týždňoch od aplikácie a po plytkej príprave pôdy do hĺbky 10 cm pestovať kukurica, zemiaky, slnečnica, jarná repka a strukoviny na zrno.

Užitočné rady a tipy
  • CAMPUS + RUNNER PACK na 25-27 hektárov predstavuje výbornú preemergentnú a skoro postemergentnú (ježatka max. 2-3 listy, mrlíky max. 10 cm) ochranu kukurice proti jednoklíčnolistovým aj dvojklíčnolistovým burinám.
  • CAMPUS je veľmi tolerantný ku kukurici a výbornú účinnosť na buriny vykazuje už od dávky 1 l/ha
  • Prípravky s účinnou látkou dimethanamid - P, ktorú obsahuje prípravok CAMPUS, sú registrované v rámci SR aj do slnečnice a sóje