Jamoto®

Zaostrené na choroby v cukrovej repe

Systémový postrekový fungicídny prípravok vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu (ME) na ochranu repy cukrovej proti cerkosporióze a múčnatke repovej.

  • Systémový účinok proti závažným chorobám cukrovej repy
  • Pôsobí preventívne, kuratívne aj eradikatívne
  • Dlhodobá ochrana ošetrených porastov

Účinná látka: tetraconazole 125 g/l

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

JAMOTO je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi účinkami proti cerkospóre repovej (Cercopora beticola) a múčnatke repovej (Erysiphe betae). Zastavuje rast mycélia patogéna na povrchu a vo vnútri ošetrenej rastliny. Účinná látka tetraconazole z chemickej skupiny triazolov patrí medzi DMI fungicídy, ktoré inhibujú demethylázu v biosyntéze sterolu. Po aplikácii prípravok rýchlo preniká do rastlín (v priebehu 4 hodín), je rozvádzaný do všetkých rastlinných pletív a v ďalšom období je distribuovaný aj do novonarastajúcich častí ošetrených rastlín.

Pokyny pre aplikáciu

Maximálna dávka prípravku: 0,8 l.ha-1 za 1 rok

Dávka vody 400-600 l/ha.

Aplikujte pri prvých príznakoch choroby od rastovej fázy riadky celkom zapojené (BBCH 40). Prípravok aplikujte bežným postrekovačom, ktorý zabezpečí presné a rovnomerné dávkovanie. Prípravok je miešateľný s bežne používanými insekticídmi, fungicídmi a akaricídmi. V každom prípade je nutné vykonať predbežnú skúšku kompatibility.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
repa cukrová cerkosporióza, múčnatka repová 0,8 l/ha 30 dní

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri používaní prípravku JAMOTO v odporúčaných dávkach, v súlade s touto etiketou nedochádza na ošetrených rastlinách k prejavom fytotoxicity.

Vplyv na úrodu

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nemá negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

Užitočné rady a tipy
  • Ideálná náhrada za YAMATO 330 EC
  • Do kombinácie môžete pridať prípravok SUMISTROBIN v dávke 0,4 l na posilnenie vitality rastliny