Reskator®

Záruka víťazstva nad burinami už na jeseň

RESKATOR je selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený pre postemergentné aplikácie na jeseň v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám.

  • Najdokonalejšie jesenné ošetrenie proti burinám v obilninách vrátane metličky
  • Vďaka trom účinným látka vykazuje dlhodobý herbicídny účinok
  • Jednoduché dávkovanie, vrátane použitia

Účinná látka: penoxsulam 15 g/l, florasulam 3,75 g/l, diflufenican 100 g/l

Balenie: 5 l PET alebo HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

RESKATOR je trojzložkový systémový herbicíd. Obsahuje účinné látky penoxsulam a florasulam patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Účinná látka diflufenican patrí do skupiny fenoxynikotínanilidov. Prípravok RESKATOR je prijímaný celou rastlinou (koreň, stonka a listy). Rastliny citlivé na tieto účinné látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch hlavne v meristematickej oblasti ako deformácie, chlorózy, nekrózy a končia odumretím rastlín. Za ideálnych podmienok citlivé buriny odumierajú počas 7-10 dní, v nepriaznivých podmienkach môžu odumrieť po 6-8 týždňoch. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumančeky, lipkavec obyčajný, horčica roľná, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, mak vlčí, fialka roľná, fialka trojfarebná, nezábudka roľná, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, veronika brečtanolistá, veronika perzská.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale metlička, dvojklíčnolistové buriny 1,0 l AT jesenná aplikácia

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 150-300 l/ha

Maximálny počet aplikácií: 1× za vegetáciu.

RESKATOR je systémový herbicíd určený pre jesennú aplikáciu v ozimných obilninách proti metličke obyčajnej a dvojklíčnolistovým burinám. Možný termín aplikácie prípravku je od 1. listu až do konca odnožovania (BBCH 11-29) obilnín. Optimálny termín aplikácie je vzhľadom na zvyčajné teploty (+5/+25oC) do 3. listu obilniny. Prípravok vykazuje reziduálnu aktivitu a preto účinkuje aj na vzchádzajúce buriny. Metlička by mala byť v rastovej fáze do 2 listov (BBCH 12), dvojklíčnolistové buriny by mali byť v rastovej fáze dvoch až 9 listov (BBCH 12-19). Neaplikujte na zmrznutú pôdu, inovať, na sneh alebo v dobe nočných mrazov. Neodporúčame aplikovať na oslabené porasty či už suchom alebo chorobami a pod.

Užitočné rady a tipy
  • Prípravok RESKATOR je miešateľný s insekticídmi, fungicídmi aj listovými hnojivami.
  • Odporúča sa najmä na parcely, kde sa často striedajú ozimné plodiny v osevnom postupe.
  • Vzhľadom na to, že RESKATOR obsahuje účinnú látku florasulam, nie je potrebné posilňovať účinok na prerastené buriny (mak vlči, výmrv repky a lipkavec do 2 praslenov).