Tridus®

Pre stabilné porasty obilnín

Regulátor rastu a vývoja rastlín určený k zvýšeniu odolnosti proti poliehaniu.

  • Zosilnenie stability a pevnosti stebla
  • Zvýšenie príjmu živín a zlepšenie využitia vody
  • Skrátenie internódii pri súčasnej podpore tvorby koreňov

Účinná lázka: Trinexapac 222,2 g/l (23,6% hm) vo forme trinexapac-ethyl 250 g/l (26,6 % hm)

Balenie: 5 l HDPE kanister

Pôsobenie prostriedku

Giberlíny sú rastové hormóny podporujúce predlžovací rast. TRIDUS inhibuje posledný krok v syntéze aktívneho Giberlínu GA1, a tým zastavuje tvorbu Giberlínov na konci reťazca ich syntézy. Účinná látka prípravku TRIDUS je prijímaná zelenými časťami rastliny a je rozvádzaná vodivým systémom do rastlinných pletív. Vplyvom toho dochádza k inhibícii predlžovania stonkových internódií, čo sa prejavuje zabrzdením rastu rastlín. Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky – zvyšuje sa odolnosť proti poliehaniu.

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200–400 l/ha

Počas vegetácie vykonajte maximálne 1 ošetrenie.

Termín ošetrenia plodiny

Pšenica ozimná

Prípravok aplikujte v štádiu od začiatku predĺžovania stebla (BBCH 30) do štádia vlajkového listu (BBCH 39).

Jačmeň ozimný

  • nižšiu dávku (0,4 l/ha) aplikujte v štádiu od začiatku predlžovania stebla (BBCH 30) do štádia 2. kolienka (BBCH 32).
  • vyššiu dávku (0,6 l/ha) aplikujte v štádiu, keď je vlajkový list už viditeľný, ale ešte stále stočený (BBCH 37) do štádia vlajkového listu, kedy je jazýček už viditeľný (BBCH 39).
Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná skrátenie stebla, obmedzenie poliehania 0,4 l AT
jačmeň ozimný skrátenie stebla, obmedzenie poliehania 0,4-0,6 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Užitočné rady a tipy
  • Za nákup 50 l TRIDUS dostanete zdarma 5l TRIDUS
  • Pre posilnenie účinku prípravku TRIDUS v chladnom počasi môžete doplniť prípravok na báze chlormequat v dávke od 0,5 - 1 l
  • TRIDUS môžete zakúpit v balíčkoch TRIDUS + CYFLAMID PACK a TRIDUS + IMPULSE GOLD PACK