Tubosan®

Praktický asistent vo vašich službach

Systémový fungicíd vo forme vodnej emulzie typu olej:voda, určený na ochranu pšenice ozimnej a repky ozimnej proti hubovým chorobám.

  • Univerzálne použitie s veľmi širokým spektrom pôsobnosti
  • Fungicídny aj rastovo – regulačný účinok v repke
  • Výborný do kombinácie s ďalšími účinnými látkami v pšenici a repke

Účinná látka: tebuconazole 250 g/l

Balenie: 5 l HDPE/PA fľaša/kanister

Pôsobenie prípravku

TUBOSAN obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, ktorá patrí do skupiny DMI fungicídov. Tebuconazole pôsobí ako inhibítor biosyntézy sterolu. Je prijímaný listami a stonkami rastlín a potom je transpiračným prúdom systémovo rozvádzaný do celej rastliny. Pretože účinná látka má iba nepatrnú tendenciu k rýchlemu hromadeniu vo vrcholových častiach rastliny, dochádza k rovnomernému rozdeleniu v celej rastline. Doba účinnosti sa pohybuje v rozmedzí 3–4 týždňov po aplikácii.

Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku. V repke ozimnej účinkuje proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), černi repkovej (Alternaria brassicae) a proti fómovému černaniu stoniek (Phoma lingam).

Prípravok vykazuje aj rastovo regulačný efekt, ktorý v prípade jesenného použitia zabraňuje vybiehaniu rastlín, čím zvyšuje odolnosť repky ozimnej a zabezpečí jej lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Pokyny pre aplikáciu

Repka ozimná

Počas vegetácie prípravok TUBOSAN aplikujte v repke ozimnej maximálne 2-krát. Interval medzi postrekmi je 21 dní. Dávka vody 200-400 l/ha.

Fómové černanie stoniek (Phoma lingam)

prípravok na jeseň aplikujte v štádiu 4 až 8 listov, t. j. cca do polovice októbra

na jar od fázy 4 listu vyvinutého až do začiatku kvitnutia (BBCH 14 - 59). Najlepšie pred objavením sa vrcholového pupeňa.

Biela hniloba (Sclerotinia sclerotiorum), Čerň repková (Alternaria brassicae):

prípravok aplikujte od fázy samostatných kvetných pupeňov viditeľných, ešte stále uzavretých najlepšie však v dobe plného kvetu, keď je 50 % kvetov otvorených, pri rešpektovaní ochrannej doby (BBCH 55 – 65)

Pre minimalizáciu rizika pre včely pri aplikácii prípravku na ošetrenie repky ozimnej v štádiu BBCH 59 až 65 aplikujte prípravok v mimoletovom čase, vo večerných hodinách.

Pšenica ozimná

Prípravok TUBOSAN aplikujte maximálne 2-krát za vegetáciu. Interval medzi postrekmi je 21 dní. Dávka vody 200-400 l/ha.

Prípravok aplikujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr do konca kvitnutia (BBCH 69).

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
pšenica ozimná hrdze 0,8 l 28 dní
repka ozimná biela hniloba, čerň repková, fómové černanie stoniek 1,0 l 60 dní
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Nie sú známe.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka tebuconazole patrí do FRAC skupiny G1 medzi tzv. DMI fungicídy SBI: Trieda I, FRAC kód 3, ktoré sú hodnotené pre vznik rezistencie ako stredne rizikové. Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinné látky zo skupiny DMI viac ako 2 x počas sezóny.

Vplyv na úrodu

Aplikácia prípravku podľa uvedených pokynov pre aplikáciu nemá negatívny vplyv na úrodu.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Aplikácia nemá vplyv na náhradné, ani na následne pestované plodiny!

Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

Užitočné rady a tipy
  • Na ošetrenie obilnín a repky proti hubovým chorobám je možné využiť balíček na 30 hektárov, zložený z fungicídov TUBOSAN a PHABIA 300 EC.
  • TUBOSAN vykazuje regulačný efekt v repke ozimnej už pri dávke 0,75 l/ha a viac. Dostatočný fungicídny účinok proti fómovej hnilobe má už pri dávke 0,75 l/ha.
  • Efektívne aj cenovo výhodné je použitie 0,6 l/ha TUBOSAN proti hrdzi plevovej pri preventívnom, ale aj kuratívnom zásahu.
  • Vynikajúca a bezkonkurenčná formulácia EW.