Bontoc®

Maximum ochrany pre repku

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom zo skupiny karboxamidovych fungicídov vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG), určený na ochranu repky proti hubovým chorobám.

  • Zabezpečuje dokonalú účinnosť proti celému komplexu chorôb
  • Mimoriadna vitalita ošetreného porastu
  • Dlhodobá ochrana repky

Účinná látka: boscalid 500 g/kg

Balenie: 1 l HDPE kanister

Pôsobenie prípravku

BONTOC je systémovo pôsobiaci fungicíd s účinnou látkou boscalid, patriaci do skupiny anilidov, ktorý do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín.

BONTOC zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej Mechanizmus účinnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci. Inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Pokyny pre aplikáciu

Repka ozimná

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetáciu plodiny: 2 x

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Proti fómovej hnilobe prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie, alebo ihneď po spozorovaní prvých príznakov choroby, v rastových fázach od začiatku tvorby bočných výhonov, do štádia žltého puku (BBCH 20-59).

Proti bielej hnilobe prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie alebo ihneď po spozorovaní prvých príznakov choroby, od fázy, keď sú viditeľné jednotlivé kvetné púčiky (hlavné kvetenstvo), stále ešte uzavreté, až do konca kvitnutia (BBCH 55-69).

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
repka ozimná fómová hniloba, biela hniloba 0,2 - 0,5 kg AT
Menej významné použitie - Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni)
repka jarná fómová hniloba, biela hniloba, čerň repková 0,2 - 0,5 kg AT
Pokyny pre aplikáciu

Repka jarná

Dávka vody: 200 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetáciu plodiny: 2 x

Interval medzi aplikáciami: 14 dní

Proti fómovej hnilobe prípravok aplikujte preventívne podľa signalizácie, alebo ihneď po spozorovaní prvých príznakov choroby, v rastových fázach od začiatku tvorby bočných výhonov, do štádia žltého puku (BBCH 20-59).

Proti bielej hnilobe a černi repkovej prípravok aplikujte preventívne, podľa signalizácie alebo ihneď po spozorovaní prvých príznakov chorôb, od fázy, keď sú viditeľné jednotlivé kvetné púčiky (hlavné kvetenstvo), stále ešte uzavreté až do konca kvitnutia (BBCH 55-69).

Pri aplikácii v repke v podmienkach silného infekčného tlaku fómovej hniloby nemožno vylúčiť zníženie účinnosti prípravku.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka boscalid patrí do skupiny carboxamidov C2, FRAC kód 7, ktorá patrí z hľadiska vzniku rezistencie medzi stredne rizikové, je preto potrebné dodržať antirezistentnú stratégiu:

Prípravok používajte prevažne preventívne, v odporúčaných dávkach a termínoch aplikácie.

Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny SDHI fungicídov viackrát po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Užitočné rady a tipy
  • Na doplnenie účinnosti využite naše technologické balíčky MOSPILAN MIZU + INTUITY + BONTOC PACK prípadne BONTOC + INTUITY PACK
  • SDHI a STROBULIRÍNY majú dlhú preventívnu účinnosť cca 25-28 dni ale kuratívna účinnosť je maximálne 2 dni po infekcii.
  • Pre dlhú účinnosť odporúčame rozdeliť aplikáciu v repke. Pri predlžovacom raste 0,2 kg a na začiatku kvitnutia 0,2 kg/ha.Výborný účinok na bielu hnilobu ale aj fómové černanie stoniek.