Zumba®

Formuje vaše obilniny do krásy

Postrekový širokospektrálny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu (SC) pre postemergentné použitie proti odolným dvojklíčnolistovým burinám v obilninách bez podsevu.

  • Registrácia do všetkých významných druhov obilnín
  • Výborný kombinačný partner k ďalším herbicídom
  • Malé aplikačné dávky a možnosť použitia aj pri nízkych teplotách

Účinná látka: florasulam 50 g/l

Balenie: 1 l HDPE fľaša

Pôsobenie prípravku

Prípravok ZUMBA pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek a k farebným zmenám. Buriny sú likvidované spravidla v rozmedzí 14-21 dní po aplikácii. Prípravok ZUMBA preniká do rastlín cez listy, účinná látka je v rastline translokovaná. Účinkuje ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS) tým, že inaktivuje ALS enzým.

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, rumany, rumanček kamilkový, pichliač roľný, mak vlčí, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, úhorník liečivý, ambrózia palinolistá.

Stredne citlivé buriny: fialky, veroniky a hluchavky.

Návod na použitie
Plodina Účel použitia Dávka/ha OD (dni) Poznámka
pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale odolné dvojklíčnolistové buriny, lipkavec 0,1 l AT
jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos odolné dvojklíčnolistové, buriny, lipkavec 0,08 l AT

AT - ochranná doba je daná odstupom medzi termínom ošetrenia (posledná aplikácia) a zberom.

Pokyny pre aplikáciu

Množstvo vody je 150 - 300 l/ha.

Maximálny počet aplikácii za vegetačné obdobie: 1×

Dvojklíčnolistové buriny, ktoré sú v spektre účinnosti herbicídu ZUMBA, sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2 - 10 listov (ružica). Optimálny aplikačný termín prípravku ZUMBA je od vytvorenia 3. listu obilniny (BBCH 13) až do vytvorenia 2. kolienka (BBCH 32) obilniny bez podsevu. Herbicíd ZUMBA používajte v poraste ozimných obilnín bez podsevu v dávke 0,1 l/ha a v poraste jarných obilnín bez podsevu v dávke 0,08 l/ha v odporúčanom objeme postrekovej kvapaliny 150 - 300 l vody/ha. Prípravok ZUMBA je možné aplikovať už pri teplotách +3°C a viac, pričom buriny musia po zimnom období obnoviť biologický rast. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii prípravku na buriny neovplyvňujú účinok.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe prejavy fytotoxicity a ani negatívne vplyvy na rastlinné produkty, vrátane produktov množenia.

Vplyv na následné, náhradé a susediace plodiny

Ako následnú plodinu v tom istom kalendárnom roku zberu plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, vysievajte: obilniny, repku ozimnú, fazuľu, trávy a kapustovú zeleninu ako medziplodinu. Ako následnú plodinu v nasledujúcom kalendárnom roku po zbere plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, vysievajte: obilniny, repku, fazuľu, trávy, ľan, hrach, repu cukrovú, zemiaky, kukuricu, ďatelinu (v ďatelino-trávnych miešankách), mrkvu a kapustovú zeleninu ako medziplodinu.

Po zaoraní plodiny ošetrenej prípravkom ZUMBA, ako náhradné plodiny môžu byť vysiate: jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos a kukurica.

Priamy postrek a prípadný úlet postrekovej hmly nesmú zasiahnuť susediace plodiny a ostatné necieľové rastliny! Aby sa zabránilo prípadnému poškodeniu susediacich plodín, musí sa rešpektovať vzdialenosť 5 m.

Užitočné rady a tipy
  • Ekonomicky výhodné ošetrenie na „dočistenie“ obilnín po zime
  • Pri ošetrení prerastených burín v porastoch využite balíček Ranga + ZUMBA pack na ošetrenie 10 ha obilnín
  • Pri výskyte pichliača je možné použit balíček ZUMBA + Darby pack na výmeru 50 ha