Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Přípravky

Grodyl Ultra®

Zodpovedne a efektívne proti burinám v obilninách

Postrekový selektívny herbicíd vo forme olejovej disperzie určený na likvidáciu ozimných a jarných dvojklíčnolistových burín, vrátane lipkavca obyčajného, rumančekovitých burín, pichliača roľného a ďalších burín v pšenici, jačmeni bez podsevu, raži a tritikale.Advatage preparation


Výborná miešateľnosť s inými prípravkami vrátane DAM 390

Znamenitá účinnosť proti dvojklíčnolistovým burinám aj pri nízkych teplotách

Možnosť použitia až do 2 kolienka obilniny
Grodyl Ultra

Pôsobenie prípravku

Mechanizmom účinku prípravku GRODYL ULTRA je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú v krátkom čase po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4–6 týždňov odumierajú. Účinné látky tohto prípravku sú prijímané najmä listami, v menšej miere koreňmi a sú akropetálne translokované. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2–3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú.

GRODYL ULTRA účinkuje už pri teplotách od 5 °C. OD formulácia zlepšuje predovšetkým priľnavosť a pokryvnosť aplikovaného roztoku na burinách, zrýchľuje a zdokonaľuje prienik do rastlinných pletív. Vďaka tomu sa dosahuje ešte vyššia účinnosť proti burinám. Odolnosť voči zmytiu dažďom je 1,5 hodiny od aplikácie.

Spektrum účinnosti

Prípravok GRODYL ULTRA spoľahlivo ničí pri postemergentnej aplikácii v dávke 0,12–0,15 l/ha rumančekovité a ka
pustovité buriny vrátane úhorníka liečivého a výmrvu repky, lipkavec obyčajný, láskavce, nezábudku roľnú, hviezdicu prostrednú, ľuľok čierny, mlieč zelinný a výmrv slnečnice . Výška použitej dávky závisí od rastových fáz uvedených burín v čase aplikácie . Pri výskyte hluchaviek, mrlíkov, lobody konopnice napuchnutej, pichliača roľného, horčiakov, veroník, pupenca roľného, fialiek, maku vlčieho, mlieča roľného a zemedymu odporúčame vždy použiť dávku 0,15 l/ha.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Přípravky

Callam

Callam®

Postrekový herbicídny prípravok forme vodorozpustných granúl určený na likvidáciu dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Phabia 300 EC

PHABIA 300 EC

Nissorun® 10 WP

Postrekový kontaktný selektívny akaricíd vo forme vo vode zmáčateľného prášku, určený na reguláciu výskytu roztočcov na ovocných stromoch, viniči, okrasných rastlinách, okrasných drevinách a chmeli.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o., organizačná zložka
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 263 830 549
sumiagro@sumiagro.sk