Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

Gallup® Super 360

Pre mnoho starostí jednoduché riešenie

Systémový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, v ovocných sadoch, na lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, vodných nádrží a v lesníctve.Advatage preparation


Dôkladná eliminácia všetkých vzídených burín

Osvedčená prezberová aplikácia v kultúrnych porastoch

Ekonomicky výhodné ošetrenie pri pestovaní plodín

Pôsobenie prípravku

GALLUP SUPER 360 je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami listami a byľami a odtiaľ je translokovaný do podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie aj podzemných častí burín (aj trvácich). Nie je prijímaný koreňmi a neúčinkuje na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín . Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v najintenzívnejšom raste . Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín behom 10–14 dní . Proti jednoročným a trvácim trávam, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v dobe ich odnožovania, (pýr v štádiu 5–6 listov a výške 12–15cm).

Príznaky sa v chlade a suchu môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce možno robiť až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku t.j. min. 5 dní po aplikácii.

 

Spektrum účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, pichliač roľný, lipnica ročná, pŕhľava dvojdomá, psiarka roľná, lipkavec obyčajný, mlieč roľný, cirok alepský.

Stredne citlivé buriny: mäta roĺná, pupenec roĺný, hrach, sitina, brečtan popínavý, krídlatka, zostatkové zemiaky, lucerna, ostrica, pohánkovec ovíjavý, povojník purpurový.

Odolné buriny: mätonoh mnohokvetý, praslička roĺná, kostihoj lekársky, kozonoha hostcová, rozchodník biely, prasličky.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

Galiclom

Galiclom®

Prípravok GALICLOM je preemergentný pôdny systémovo pôsobiaci herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou (CS), určený proti dvojklíčnolistovým burinám v repke ozimnej. zemiakoch, bôbe, mrkve a hrachu.

Raikiri®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na postemergentnú likvidáciu dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Apyros®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme dispergovateľných granul na postemergentnú likvidáciu pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o., organizačná zložka
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 263 830 549
sumiagro@sumiagro.sk