Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Více zde |

Herbicidy

Barclay Gallup® Hi-Aktiv

Dokonalá účinnosť a formulácia

Postrekový systémový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín vrátane pýru na ornej pôde, v obilninách, repke, hrachu pred zberom, ovocných sadoch, lúkach, pasienkoch, neobrábanej pôde, na brehoch vodných tokov, zavlažovacích kanálov, vodných nádrží a v lesníctve.Advatage preparation


Likvidácia jednoročných aj trvácich burín

Uľahčenie a zefektívnenie zberu ošetrených porastov

Nižšie aplikačné dávky

Pôsobenie prípravku

BARCLAY GALLUP HI-AKTIV je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami (listy a stonky) a je translokovaný do všetkých podzemných častí rastlín (korene, pupene a podzemky), čím sa docieli zničenie podzemných častí trvácich burín . Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená.

Predpokladom úspešného zničenia trvácich hlboko koreniacich dvojklíčnolistových burín, je vytvorenie dostatočnej plochy listov v dobe aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín . Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe, keď sú rastliny v aktívnom raste. Príznaky pôsobenia sú postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie a zahnednutie zasiahnutých rastlín v priebehu 10–14 dní . Proti jednoročným a trvácim trávovitým burinám, vrátane pýru je prípravok najúčinnejší v rastovej fáze odnožovania, (pýr vo fáze 5–6 listov, a výške 12–15 cm).

V prípade chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zlepšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení účinok znižuje. Všetky kultivačné práce sa môžu vykonávať až v dobe, keď sa naplno prejavili príznaky účinku, t.j. min. 5 dní po aplikácii.

Chcete se dozvědět více o výhodách a využití tohoto produktu?

Kontaktujte nás

Další Herbicidy

Bantux®

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na likvidáciu dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v repke, horčici a kapustovej zelenine.

Apyros®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme dispergovateľných granul na postemergentnú likvidáciu pýru plazivého, metličky obyčajnej a ďalších jednoročných tráv a niektorých odolných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej.

Grizly

Grizly®

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na postemergentnú aplikáciu v obilninách proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám a pichliaču.

Kontakt

SUMI AGRO CZECH s.r.o., organizačná zložka
Krupinská 4
851 01 Bratislava
tel.: +421 263 830 549
sumiagro@sumiagro.sk