česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Vaztak Active

 (dátum aktualizácie: 23.04.2015)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Vaztak Active je svetlostabilný pyrethroidný insekticíd, určený proti niektorým druhom žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam. Účinkuje ako dotykový a požerový jed. Nie je systémovým prípravkom, a preto je potrebné dostatočné množstvo vody na zabezpečenie dobrého krycieho účinku ošetrenia. Prípravok je stabilný voči svetlu a má nízku rozpustnosť vo vode, preto má dobrý reziduálny účinok na povrchu listov. Vaztak Active má vysokú priľnavosť na ošetrovaných organických materiáloch a cieľovom hmyze, je odolný voči zmytiu dažďom za predpokladu, že postreková kvapalina zaschne predtým ako začne pršať. Ak chceme dosiahnuť dobrý účinok najmä v nižšej časti rastliny, musíme zabezpečiť dobré pokrytie postrekovou kvapalinou.
Mechanizmus účinku spočíva v tom, že alpha-cypermethrin narušuje rovnováhu medzi sodíkovými a draselnými iónmi, a tým pôsobí na axiálne vedenie nervových vzruchov. Vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčami a úhynom jedinca.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochr. doba Poznámky
pšenica, raž, tritikale byľomor sedlový,
vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý
0,2l 21  
jačmeň, ovos byľomor sedlový,
vošky, kohútik modrý a kohútik pestrý
0,2l 35  
hrach na zrno obaľovač hrachový 0,25 l 10  
bôb na zrno strapky, voška maková 0,2l 7  
zemiak (nie skorý) pásavka zemiaková 0,25 l 14  
repka ozimná, repka jarná, semenné porasty horčice blyskáčik repkový, krytonos repkový a krytons štvorzubý, piliarka repková 0,2-0,3 l 49  
semenné porasty kapustovej zeleniny blyskáčik repkový 0,2-0,3 l AT  
strapka ľanová 0,2-0,3 l AT  
piliarka repková 0,2-0,3 l AT  
ľan Skočky 0,3 l 49  
strapka ľanová 0,5 l 56  
kapustová zelenina húsenice 0,3 l 10  
piliarka repková 0,3 l

10

 
reďkovka - semenné porasty piliarka repková 0,3 l AT  
lucerna- semenné porasty strapky, bzdôšky 0,4 l AT  
vinič obaľovače 0,2 l 21 podľa signalizácie
ihličnany (drevo v kôre) lykožrút smrekový a ostatný podkôrny hmyz (Scolytidae) 1,0 %
(50 ml.m-3)
28 prevencia
2,0 %
(100 ml.m-3)
28 asanácia
3,0 %
(150 ml.m-3)
28 otrávené lapáky
drevokaz čiarkovaný 2,0%
(100 ml.m-3)3)
28 prevencia
4,0 %
(200 ml.m-3)
28 asanácia
sadenice ihličnanov tvrdoň smrekový,
lykokaz sadenicový,
lykokaz pňový
3,0 %
(150 ml.m-3)
28 máčanie koreňov cielený
1,0 %
(50 ml.m-3)
28 kuratívny postrek

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Aplikačná dávka vody: 200-600 l.ha-1 (poľné plodiny)
200-1000 l.ha-1 (vinič)
5 l.m-3 pri bodovej aplikácii na ležiace kmene stromov


Obilniny: byľomor sedlový - na začiatku výletu imág
voška ovsená - od konca kvitnutia (BBCH 69) do strednej mliečnej zrelosti (BBCH 74) kohútiky - po vyliahnutí 2/3 lariev. Prípadné ošetrenie proti chrobákom (viac ako 8 imág/m2) zníži napadnutie larvami. Množstvo postrekovej kvapaliny 200 – 600 l na ha.
Hrach na zrno: obaľovač hrachový - 1-2 týždne po letovej vlne imág do feromónových lapačov t.j. v čase hromadného liahnutia lariev
Bôb na zrno: voška maková – keď napadnutie voškou dosiahlo 5 a viac % rastlín, strapky - pred kvitnutím alebo na začiatku kvitnutia
Zemiak: pásavka zemiaková - v čase maximálneho liahnutia lariev. Účinnosť ošetrenia môže byť redukovaná v oblastiach, kde nižšia účinnosť pyrethroidov či organofosfátov už bola pozorovaná alebo ošetrenie bolo robené za nevhodných podmienok. V lokalitách, kde bol minulý rok pozorovaný znížený účinok, použite prípravok iného typu.
Repka, horčica, semenné porasty kapustovej zeleniny:
blyskáčik repkový - na začiatku výskytu chrobákov, pred kvitnutím
krytonosy - na začiatku náletu chrobákov do porastu
piliarka repková - od vzídenia repky do konca októbra
Neaplikujte počas kvitnutia (BBCH 60-69) repky z dôvodu ochrany včiel a opeľujúceho hmyzu.
Ľan: skočka ľanová - od vzchádzania do začiatku štádia stromčeka
strapka ľanová - na začiatku náletu strapky na ľan
Kapustová zelenina: mlynárik kapustový a mora kapustová - pri liahnutí lariev
piliarka repková - na skorej kapuste ihneď pri zistení lariev
Reďkovka - semenné porasty: piliarka repková - pri zistenom výskyte
Lucerna - semenné porasty: strapky - pred kvitnutím, v dobe maximálneho nasadenia kvetných pukov
bzdôšky
a) pred kvitnutím v dobe max. nasadenia kvetných pukov
b) pri dokvitaní, keď prevažujú zelené strúčiky
Vinič: obaľovače - podľa signalizácie, cca týždeň po vrchole náletu motýľov I. a II. generácie do feromónových lapačov
Ihličnany (drevo v kôre): - lykožrút smrekový a podkôrny hmyz
preventívna ochrana: kmeňov v kôre pred napadnutím;
1 % roztok t.j. 100 ml koncentrátu do 10 l vody;
aplikuje sa zvyčajne chrbtovými postrekovačmi;
asanácia: kmeňov v kôre po napadnutí, ale ešte pred vyletením dospelých chrobákov (imág) z kôry;
2 % roztok t.j. 200 ml koncentrátu do 10 l vody;
otrávené lapáky: ošetrenie kmeňov v kôre pred napadnutí, pričom kmene sa ešte vnadia feromónovým odparníkom pre zvýšenie atraktivity;
3 % roztok t.j. 300 ml koncentrátu do 10 l vody;
aplikuje sa zvyčajne chrbtovými postrekovačmi;
- drevokaz čiarkovaný: prevencia: 2 % roztok, t.j. 200 ml koncentrátu do 10 l vody
asanácia: 4 % roztok, t.j. 400 ml koncentrátu do 10 l vody
Sadenice ihličnatých drevín:
tvrdoň smrekový, lykokaz sadenicový a pňový:
- preventívny postrek alebo máčanie koreňov (3,0 %) a kuratívny postrek (1,0 %) pred živným žerom škodcov na kmienku a hlavných koreňoch sadeníc. Dávka aplikačného roztoku 60-80 l na ha (1,5-2,0 l na100 sadeníc). Preventívne aplikujte v apríli až máji, kuratívne podľa potreby. Postrek usmerňujte do oblasti koreňového krčku sadeníc.
Neodporúča sa zber lesných plodov a húb v ošetrených lesných porastoch.

 

Dátum aktualizácie

10.1.2016 16:49

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.