česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

SUMI-ALPHA 5 EW

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

SUMI-ALPHA 5 EW je pyretroidný insekticíd obsahujúci 50 g esfenvalerate v jednom litri. Pôsobí ako kontaktný a požerový jed. SUMI-ALPHA 5 EW je nesystémový insekticíd s čiastočne translaminárnym efektom. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že blokuje sodíkové kanály na membránach hmyzu, v dôsledku toho je narušený prenos nervového impulzu a v konečnom dôsledku dochádza k paralýze a smrti.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
repka ozimná blyskáčik repkový 0,15 l 56 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte po nálete chrobákov od začiatku predlžovania byle až do začiatku kvitnutia (BBCH 30-60) v dávke prípravku 0,15 l na ha a dávke vody 300-400 l. Povolená je 1 aplikácia za rok.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Použitie akéhokoľvek ochranného opatrenia na poraste je potrebné podriadiť opatreniam proti vzniku rezistencie. Táto stratégia u prípravku SUMI-ALPHA 5 EW zahŕňa jednu aplikáciu počas vegetácie, a to iba v registrovanej dávke aplikovanej v súlade s odporúčaním tejto etikety. Nijaké ďalšie opatrenia nie sú potrebné.  

Dátum aktualizácie

16.2.2017 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.