česky

Rýchle vyhľadávanie

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281 - 6
fax: 261 090 280

Ortus 5SC

Selektívny akaricíd vo forme suspenzného koncentrátu, určený na reguláciu výskytu roztočcov na jabloniach a chmeli a erinózy a akarinózy na viniči.

Pôsobenie prípravku

Fenpyroximate, účinná látka prípravku ORTUS 5SC, pôsobí výhradne ako kontaktný jed, nevykazuje žiadny translaminárny, systémový ani fumigačný účinok. Pôsobí na všetky vývojové štádiá roztočcov. Vyznačuje sa dlhou reziduálnou účinnosťou, ktorá je viac ako 30 dní.

Návod na použitie

plodina účel použitia dávka/ha ochranná doba poznámka
jabloň roztočec ovocný 1,0 - 1,25 l 21 ---
chmeľ roztočec chmeľový 1,875 l  (0,125 %) 21 ---
 vinič  vlnovník viničový (erinóza), hálkovec viničový (akarinóza)  1,0 l 35 ---

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka
jahody roztočík jahodový, roztočec chmeľový 2,0 l AT ---
soja roztočec chmeľový 1,0 l 14 ---

Pokyny pre aplikáciu

Jablone:

ošetrujte v čase, keď je 60 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok. Ošetrujte formou vysoko objemového postreku. Množstvo vody: 1000 l.ha-1. Počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu.

Chmeľ:

ošetrujte pri výskyte škodcu, pri postreku použite 1500 l vody na hektár. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x

Vinič:

ošetrujte na začiatku výskytu škodcov. Množstvo vody: 1000 l.ha-1. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x

Jahody:

ošetrujte po zbere plodov. Množstvo vody: 1000 l.ha-1. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x

Sója:

ošetrujte podľa signalizácie od rastovej fázy prvých otvorených kvetov do začiatku zrenia, kedy 1. struk je zrelý, semeno má konečnú farbu, je suché a tvrdé (BBCH 60-80). Množstvo vody: 200-400 l.ha-1. Počet aplikácií za vegetačnú sezónu: 1x.

Dátum aktualizácie

11.3.2019 00:00

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným zpôsobom. Před použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.